Årsberetning 2013/2014

Der er afholdt 3 møder som telemøder og via Skype.

Formand: Pia Sprogøe
Næstformand: Conny Nielsen
Kasserer: Jon Bering Kristensen
Medlem: Mohamed Ali Nuur
Suppleant: Cristian Talmaciu

Autorisation
Ny ansøgning ikke sendt endnu, men der er af EBCP i samarbejde med EACTS og EACTA, lavet et dokument, hvor der opfordres til at personale der deltager i anlæggelse af ECMO/CPS og transport af patienter i denne behandling varetages af specialuddannet personale, hvilket vil sige perfusionister med EBCP certificering.

Vil forsøge at bruge dette i samarbejde med Dansk Thoraxkirurgisk Selskab.

Hjemmesiden
Morten ønsker ikke at fortsætte som webmaster for DANSECT og SCANSECT. Vi takker ham for det store arbejde han har lagt i dette gennem de sidste 12 år.

SCANSECT
Der har i 2013 kun været afholdt 1 telemøde først på året og intet siden generalforsamlingen i august.

DANSECT’s temadag er lavet om til SCANSECT PV kursus.

Emmy Ditlevsen modtager ikke genvalg som revisorer til SCANSECT. Klavs Ebbensgaard og Jon Bering Kristensen modtager gerne henholdsvis genvalg og valg til denne post.

EPR har kørt en survey i samarbejde med EACTS.

SCANSCAT
Der blev afhold møde 13. oktober.

Skolen blev re-akkrediteret for 5 år af EBCP.

Der er stadig flere og flere ikke skandinaviske studerende, der søger optagelse på uddannelsen, hvorfor skolen godt kunne tænke sig at høre bestyrelsens mening omkring prioritering af ansøgerne. Skal man sige først til mølle, hvis man er kvalificeret, eller skal man prioritere skandinaverne/europæerne først og hvor store hold kan skolen køre med, skal man køre hvert år?

Det blev besluttet, efter en livlig diskussion og flere forslag, at der max. optages 15 studerende pr. hold og at skolen skal lave en prioriteringsliste, som også skal fremgå af hjemmesiden samt i brochuren for skolen:

o    studerende fra Skandinavien med praktikplads har 1. prioritet

o    studerende fra resten af Europa har 2. prioritet

o    hvis der er flere pladser, optages studerende fra resten af verden

o    telefoninterview skal sikre, at den studerende kan forstå og tale engelsk

  • gøre opmærksom på, at man skal have arbejdet 2 år i Europa for at få EBCP-certificering
Udgivet i Generalforsamlinger.