Årsberetning 2014/2015

Der er afholdt 3 møder som telemøder/Skype og 1 hos Pia.

Formand: Pia Sprogøe
Næstformand: Conny Nielsen
Kasserer: Line Larsen
Medlem: Carina Dyhr Jørgensen
Suppleant: Cristian Talmaciu

Autorisation:

  • Ny ansøgning ikke sendt endnu, da vi venter på at dokumentet fra EBCP bliver færdigt.

Hjemmesiden:

  • Tuija Skjærbæk har overtaget hvervet som webmaster for de to hjemmesider og har slidt meget med det.

SCANSECT:

  • Der har i 2014 været afholdt 4 telemøder.
  • SCANSECT PV-kursus den 25. oktober var et godt møde, men desværre var der ikke mange skandinaviske perfusionister tilmeldt udover jyder og fynboer.
  • Klavs Ebbensgaard og Jon Bering Kristensen modtager gerne genvalg som revisorer.

SCANSCAT:

  • Skolen blev godkendt for yderligere 5 år af EBCP. EBCP anbefalede dog at der blev lavet ”jobbeskrivelse”, da hele programmet er meget sårbart, hvis f.eks. Peter Fast pludselig er forhindret i at kunne deltage i planlægningen og undervisningen.
  • 15 studerende: 8 fra Sverige, 5 fra Norge, 3 fra Danmark og 1 fra Bosnien. Til up-grade kurset er der 6 tilmeldt: 2 fra Norge, 1 fra Danmark, 1 fra Rumænien, 1 fra Schweiz og 1 fra Italien.
  • Hjemmesiden er flyttet til det nye design på AAU.
  • Adressen er fortsat www.perfusionistskolen.dk . Det blev foreslået at ændre den til en mere international adresse.

 

 

 

 

Udgivet i Generalforsamlinger.