Årsberetning 2015/2016

Der er afholdt 3 telemøder.

Autorisation
Ny ansøgning ikke sendt endnu, da vi venter på at dokumentet fra EBCP bliver færdigt.

Hjemmesiden
De to hjemmesider er nu ”færdige” med nyt design og er flotte og fungerer.

SCANSECT

  • Der har i 2015 været afholdt 3 telemøder.
  • Logoet blev atter ændret og denne gang blev FINSECT fjernet, da der aldrig har eksisteret en forening af det navn og ingen finske ”perfusionister-2 er medlem af SCANSECT.
  • Jon Bering Kristensen og Oddvar Klungreseth modtager gerne genvalg som revisorer.

SCANSCAT

  • Den 4/6 var der bestyrelsesmøde i SCANSCAT (skolen). Hans Nygaard går på pension her i sommer og stillingen bliver slået op. Conny foreslog at den også blev annonceret på SCANSECT og de nationale hjemmesider, hvilket den aldrig blev.
  • På mødet var formanden den eneste læge tilstede. Der var afbud fra den danske anæstesiolog og kirurg, samt den skandinaviske kirurg og anæstesiolog. Sygehusledelsen var heller ikke repræsenteret – har aldrig deltaget!
  • Dette var lidt uheldigt denne gang da der var spørgsmål til stillingsopslaget og regnskabet, som vi heller aldrig har fået lov til at se.
  • Ny forstander blev Micheal J. Hasenkam. Tillykke!

 

 

Udgivet i Generalforsamlinger.