EBCP 2013/2014

2 møder: Istanbul forår og Wien efteråret 2013.

General Sekretæren: Alexander Wahba

Der arbejdes via EACTS på et kvalitets forbedrende program. Alexander Wahba er kontaktet om dette. Det viser sig at det er en europæisk perfusions database, European Perfusion Registry, hvor 2 fra EBCP er allerede er med i dette program. Det skal publiceres, at EBCP støtter dette og allerede er medlem af denne organisation.

Der sendes en forespørgsel ud om hvad der ønskes i databasen, hvad skal formålet med databasen være. Den ene del er blod besparende procedurer. Hvordan skal data indsamles? Så dette er bare begyndelsen af denne database. Styres af EPR. (European Perfusion Registry)

Derfor inviteres styregruppen til næste EBCP møde.

Maite, Spanien: Professionel genkendelse: der er lavet en statement der fortæller at man tilråder at det er uddannede perfusionister der styrer perfusions relateret udstyr.

Advokater i Barcelona som er eksperter i Europæiske anliggender, er ved at lave en strategi som via patient rettigheder skal sikre, at det er uddannet personale der styrer alle former for kredsløbssupport til patienterne. (pris er stadig ukendt for advokat hjælpen)

Herefter kommer denne skrivelse tilbage til EBCP som sender den ud til de øvrige lande til godkendelse af at det er perfusionisterne der er uddannede til support udstyr. Så siden 1991 hvor EBCP er startet har vi være godkendt som en professionel gruppe. Dette vil vise vi har professionel godkendelse.

Alle disse viser kvalitet i perfusionistens arbejde.

Publicere statement i et af de næste printede europæiske journals.

EPCET
416 deltagere.

5 sponsorer. Fri adgang og middag.

Poster session 20 minutter efter middagen. Dette er ikke nok. Forslag om der laves en 3 minutters power point session om hvad posteren er om. max 2 slides. Dette effektueres til næste EPCET møde.

Accreditation Sub-Committee
Conny Nielsen

Site visits: Metz, Frankrig 17. maj 2013
Site visit team: Judy Horisberger, Dominique Hella og den franske delegerede Jerome Plisseri.

Adgangskrav: sygeplejeske eller læge.

Teoretisk træning laves af Diploma University (DU) enten i Paris eller Touluse.

Hvert kursus giver 100 point of credit.

SofraPerf tilbyder undervisnings sessioner af 2 dage og disse giver 10 timers teoretisk undervisning/ altså 20 points of credit.

Derfor kan de studerende opnå totalt og max 260 timers teoretisk undervisning.

Uddannelses perioden er ofte udsat til det 3 år, da uddannelses stederne er afhængig af at have uddannelsespenge for at kan sende de studerende afsted.

Rekomendationer :
Der bør være en hjertekirurg i den akademiske kommite.

De studerende har ikke kendskab til andre uddannelsesprogrammer i Europa.

Der bør laves et officielt appeal program.

Der bør introduceres en logbog.

Der skal køres 100 dokumenterede cases før man kan tage EBCP eksamen.

Det teoretiske kursus skal være mere struktureret, og uafhængig af hospitalernes budget.

Akkrediteret i 5 år.

Site visits : Scanscat, Danmark 30. september 2013. Mattias Widerstrøm, Adrian Bauer og Pia Sprogøe. 2013 january,Udsat fra 2012 da der manglede studerende. Flot skole som opfylder alle rekomendationerne fra sidste site visit.

Rekomendationer: Meget afhængig af Skoledirectoren og den ansatte perfusionsansvarlige på skolen. Der bør blive flere introduceret til at håndtere selve skolen. Akkrediteret 5 years.

Porto, Portugal: den 17. oktober. 2013, Frank Merkle, Mattias Widerstrøm.
Godkendt 5 år, førstegangs godkendelse.

Dominique Hella:
Der er lavet nye parpirer til både den praktiske og den mundtlige eksamen.

Eksamensdatabase:
Organization af eksamen 2014 er Dominique Hella & Dalibor Zovko.

Man enes om at Conny Nielsen, Dominique Hella og Dalibor Zovko mødes 2 dage før EBCP mødet i foråret for at gennemgå eksamensdatabasen, så de er klar til at overtage databasen.

E-learning i Liège University. Der har været et ønske om at perfusionsudannelsen kom ud som e-learning. E-learning eksisterer i Liege. Men det kommer an på hvilke form man ønsker.. det findes fra lavt til meget højt niveau af e-learning. Det er ikke bestem endnu hvad man ønsker så der arbejdes videre på dette.

Næste forårs board møde : Riga

Referent
Conny Nielsen

 

Udgivet i Generalforsamlinger.