Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Carina Dyhr Led, Cristian Talmaciu og Pia Sprogøe 1. Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt. 2. Nyt fra formanden Der er SCANSECT telemøde den 14.februar. 3.Nyt fra kassereren Opkrævning af kontingent er sendt rundt. Enkelte mangler at betale endnu. Banken mangler to attester på at vores adresse er rigtig. Nu skulle alle papirer […]

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Carina Dyhr Led, Cristian Talmaciu og Pia Sprogøe 1. Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt. 2. Nyt fra formanden Der er kun 1 firma der mangler at betale for 2017, men pengene skulle vist snart være på vej. 2 firmaer har allerede betalt for dette årsmøde og næsten alle adspurgte firmaer har givet […]

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere:  Carina Dyhr Led, Cristian Talmaciu, Conny Nielsen og Pia Sprogøe 1. Konstituering af bestyrelsen Formand/sekretær: Pia Sprogøe Næstformand: Conny Nielsen Kasserer: Carina Led Dyhr Medlem: Cristian Talmaciu 2. Nyt fra formanden Overskud fra årsmødet. Der er dog 2 firmaer der ikke har indbetalt endnu og Pia kontakter dem. RH arrangerer næste årsmøde og har […]

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Carina Dyhr Led, Conny Nielsen og Pia Sprogøe Afbud: Line Larsen 1. Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt. 2. Nyt fra formanden Generalforsamlingen er varslet. Har ikke fået kontakt til de nye aspiranter på RH og OUH endnu. Firma invitationer til årsmødet 2017 sendes ud først i januar. Programmet for årsmødet er vist […]

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere:  Carina Dyhr Led, Line Larsen, Conny Nielsen og Pia Sprogøe (referent) 1. Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt. 2. Nyt fra formanden Budget for årsmødet modtaget og godkendt. Nyt medlem fra Skejby, velkommen. 3. Nyt fra SCANSECT Intet nyt. 4. Nyt fra kassereren Et firma mangler at betale for 2015. Pia tager sig […]

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere:  Carina Dyhr Led, Line Larsen, Conny Nielsen og Pia Sprogøe (referent) 1. Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt. 2. Konstituering af bestyrelsen Formand: Pia Sprogøe Næstformand: Conny Nielsen Kasserer: Line Larsen Sekretær: Pia Sprogøe Medlem: Carina Dyhr Led Suppleant: Cristian Talmaciu 3. Nyt fra formanden Årsmøde bliver den 1. weekend i marts i […]

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere:    Carina Dyhr Led, Line Larsen, Conny Nielsen og Pia Sprogøe   1. Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 2. Nyt fra formanden Programmet for årsmødet er modtaget d.d. og bliver sendt til centrene og hjemmesiden i aften. 3. Nyt fra SCANSECT Ingen møder siden sidst. 4. Opkrævning af kontingent Opkrævningen bliver sendt ud […]

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Carina Dyhr Led og Pia Sprogøe Afbud: Conny Nielsen og Line Larsen 1. Nyt fra formanden Stadig ingen meldinger fra SKS og OUH ang. hvilke katetre og kanyler de anvender, så i første omgang udelader vi disse oplysninger. Alle oplysninger om blodprøver udelades også. Pia kontakter den Carl Johan Jacobsen fra SKS mhp. ændringerne. […]

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere:  Carina Dyhr Led, Line Larsen, Conny Nielsen og Pia Sprogøe   1. Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt. 2. Nyt fra formanden Der har ikke været den store tilbagemelding fra centrene ang. ændringer til VDHDatabase. Emnet vil blive diskuteret på næste møde. Der er indkaldt til bestyrelsesmøde i SCANSCAT (skolen) den 4. juni […]

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Carina Dyhr Jørgensen, Line Larsen og Pia Sprogøe Afbud: Conny Nielsen Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt. Nyt fra formanden Tuija Skjærbæk har sendt et brev til bestyrelsen med et overslag på hvad det kan koste for at få hjælp til at lave hjemmesiderne om. Bestyrelsen har godkendt dette og udgifterne deles mellem […]