Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Carina Dyhr Led, Debbie R. Halle og Pia Sprogøe  Afbud: Cristian Talmaciu  1. Godkendelse af sidste referat Godkendt. 2. Nyt fra formanden Hjemmesiderne har fået nyt webhotel, hvilket ikke betyder noget for os der bruger dem. 3. Nyt fra SCANSECT Generalforsamlingen blev holdt 17. september, som annonceret i det tidlige program for kongressen. Vi […]

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Carina Dyhr Led, Debbie R. Halle oh Pia Sprogøe Afbud: Cistian Talmaciu 1. Årsmødet 2020 Der er stigende antal personer smittet med Covid-19 her i Danmark og i udlandet, og derfor ønsker bestyrelsen at udskyde årsmødet til marts 2021. Det vil fortsat være Skejby, der står for planlægningen. Der er også flere firmaer, der over sommeren […]

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere:  Carina Dyhr Led, Cristian Talmaciu og Pia Sprogøe  Afbud:         Debbie R. Halle 1. Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt. 2. Nyt fra formanden Intet nyt. 3. Nyt fra SCANSECT Frist for indsendelse af abstracts er medio maj. 4. Nyt fra kassereren Medlemskontingent Opkrævning for 2020 er sendt ud. Regnskab Regnskabet er godkendt. […]

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere:  Carina Dyhr Led, Debbie Richards Halle, Cristian Talmaciu og Pia Sprogøe 1. Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt. 2. Nyt fra formanden Intet nyt. 3. Nyt fra SCANSECT Møde i november blev ikke afholdt. 4. Nyt fra kassereren Medlemskontingent Alle restancer for 2019 er betalt og opkrævning for 2020 bliver sendt ud snarest. […]

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere:  Carina Dyhr Led, Debbie Richards Halle, Cristian Talmaciu og Pia Sprogøe 1. Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt. 2. Nyt fra formanden Intet nyt. 3. Nyt fra SCANSECT Camilla Wærling Riiser fra RH er nu generalsekretær for SCANSECT. Havde telemøde den 28. oktober. Muligvis møde med SATS og SATNU i Kastrup 22. november […]

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere:  Carina Dyhr Led, Debbie Richards Halle, Cristian Talmaciu og Pia Sprogøe 1. Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt. 2. Nyt fra formanden Camilla Wærling Riiser fra RH blev valgt på generalforsamling som kommende generalsekretær for SCANSECT. 3. Nyt fra SCANSECT Har telemøde på torsdag 13/5. Kongressen er nu kommet på hjemmesiden, men der […]

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Carina Dyhr Led, Debbie Richards Halle, Cristian Talmaciu og Pia Sprogøe 1. Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt. 2. Nyt fra formanden Har endnu ikke fået sendt mail til de studerende – mangler oplysninger fra RH. Sender mail i morgen! Generalforsamling er varslet. 3. Nyt fra SCANSECT Har telemøde på torsdag. Der skal […]

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere:  Carina Dyhr Led, Debbie Richards Halle, Cristian Talmaciu og Pia Sprogøe 1. Konstituering af bestyrelsen Formand               Pia Sprogøe Næstformand       Cristian Talmaciu Kasserer                Carina Dyhr Led Sekretær               Pia Sprogøe Medlem                 Debbie Richards Halle 2. Nyt fra formanden Tilbud fra Munkebo ved Vejle, som evt. kan overvejes hvis man ikke kan finde andre steder i nærheden […]

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Carina Dyhr Led, Cristian Talmaciu og Pia Sprogøe 1. Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt. 2. Nyt fra formanden Der er SCANSECT telemøde den 14.februar. 3.Nyt fra kassereren Opkrævning af kontingent er sendt rundt. Enkelte mangler at betale endnu. Banken mangler to attester på at vores adresse er rigtig. Nu skulle alle papirer […]

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Carina Dyhr Led, Cristian Talmaciu og Pia Sprogøe 1. Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt. 2. Nyt fra formanden Der er kun 1 firma der mangler at betale for 2017, men pengene skulle vist snart være på vej. 2 firmaer har allerede betalt for dette årsmøde og næsten alle adspurgte firmaer har givet […]