Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Carina Dyhr Led og Pia Sprogøe Afbud: Conny Nielsen og Line Larsen 1. Nyt fra formanden Stadig ingen meldinger fra SKS og OUH ang. hvilke katetre og kanyler de anvender, så i første omgang udelader vi disse oplysninger. Alle oplysninger om blodprøver udelades også. Pia kontakter den Carl Johan Jacobsen fra SKS mhp. ændringerne. […]

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere:  Carina Dyhr Led, Line Larsen, Conny Nielsen og Pia Sprogøe   1. Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt. 2. Nyt fra formanden Der har ikke været den store tilbagemelding fra centrene ang. ændringer til VDHDatabase. Emnet vil blive diskuteret på næste møde. Der er indkaldt til bestyrelsesmøde i SCANSCAT (skolen) den 4. juni […]

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Carina Dyhr Jørgensen, Line Larsen og Pia Sprogøe Afbud: Conny Nielsen Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt. Nyt fra formanden Tuija Skjærbæk har sendt et brev til bestyrelsen med et overslag på hvad det kan koste for at få hjælp til at lave hjemmesiderne om. Bestyrelsen har godkendt dette og udgifterne deles mellem […]

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Carina Dyhr Jørgensen, Line Larsen, Conny Nielsen og Pia Sprogøe Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt. Nyt fra formanden Tuija Skjærbæk er så småt ved at sætte sig ind i, hvordan de to hjemmesider fungerer. Har været ovre hos Morten, men får nu hjælp via telefon. Programmerne har hun fået installeret. Nyt fra […]

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Carina Dyhr Jørgensen, Line Larsen, Conny Nielsen og Pia Sprogøe Konstituering af bestyrelsen Formand: Pia Sprogøe Næstformand: Conny Nielsen Kasserer: Line Larsen Medlem: Carina Dyhr Jørgensen  Nyt fra formanden Vi har jo fået ny webmaster og der arbejdes på sagen med at blive sat ind i hvordan hjemmesiderne er bygget op og vedligeholdes. Tuija […]

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Jon Bering Kristensen, Cristian Talmaciu, Conny Nielsen og Pia Sprogøe Afbud: Mohamed Ali Nuur Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt.  Nyt fra formanden Der er ikke skrevet en ny ansøgning om autorisation endnu, men forventer at gøre det i løbet af foråret i samarbejde med formanden for Dansk Thoraxkirurgisk Selskab, Susanne Madsen og […]

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Jon Bering Kristensen, Mohamed Ali Nuur, Conny Nielsen og Pia Sprogøe Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt. Nyt fra formanden Programmer købt til webmasteren og udgifterne deles af DANSECT & SCANSECT.Ansøgning om autorisation er endnu ikke skrevet. Nyt fra SCANSECT Ikke meget nyt. Der er ikke afholdt telemøde siden 20. februar. Indkaldelse til […]

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Jon Bering Kristensen, Mohamed Ali Nuur, Conny Nielsen og Pia Sprogøe Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt. Nyt fra formanden Brev fra Morten Reumert: Morten mangler programmer til at vedligeholde hjemmesiden og køb af dem bevilges af bestyrelsen. Morten fortsætter foreløbig endnu et år som webmaster for DANSECT & SCANSECT og bestyrelsen håber […]

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Jon Bering Kristensen, Conny Nielsen og Pia Sprogøe Afbud: Mohamed Ali Nuur Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt. Nyt fra formanden Autorisation: Pia har skrevet endnu en ansøgning og Conny viser denne til Susanne Madsen, formand for DTAS inden afsending.Ministeriet skrev følgende til deres afslag til at mødes med os i fald vi […]

Referat fra bestyrelsemøde

Deltagere: Jon Bering Kristensen, Conny Nielsen, Mohamed Ali Nuur og Pia Sprogøe Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt. Nyt fra formanden Autorisation: DTS har modtaget brev fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om ændring af loven om fratagelse af autorisationer. Vi ønsker jo ikke at få den frataget, men at få den. Pia sammenfatter […]