Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Jon Bering Kristensen, Helle Nørrelund og Pia Sprogøe Afbud: William Bundgaard og Conny Nielsen Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt. Nyt fra formanden Modtog brev 16. september om afslag på autorisation som perfusionist. Har sendt brev til formanden for Dansk Thoraxkirurgisk Selskab, DTS, Susanne Madsen om hjælp til at vi kan få gennemført […]

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: William Bundgaard, Conny Nielsen, Helle Nørrelund, Jon Bering Kristensen og Pia Sprogøe Referat fra sidste bestyrelsesmøde Godkendt. Nyt fra Formanden Har endnu ikke skrevet rykkerbrev til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ang. autorisation.Deltager i SCANSECT kongressen i Oslo den 26.-28. august. Nyt fra SCANSECT Bestyrelsesmøde afholdt den 9. juni. Der indsendes forslag om at […]

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: William Bundgaard, Conny Nielsen, Helle Nørrelund, Jon Bering Kristensen og Pia Sprogøe Referat fra generalforsamlingen Som der blev nævnt på generalforsamlingen har DANSECT konto i Danske Bank og Lån & Spar. Vi bibeholder konto i Danske Bank og opsiger den anden konto. Så er der fortsat mulighed for at kunne bruge giro indbetaling og […]

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Jørgen Tommerup, Helle Nørrelund, Conny Nielsen og Pia Sprogøe Afbud: Marx Runge Godkendelse af referat Jørgen mangler at sende en mail til Pia med navnene på de 5 sidst nye ansatte på RH og KAS. Pia sender derefter ”Velkommen” og informationer til dem.Godkendt. Nyt fra formanden Ny forespørgsel sendt 18. januar til Ministeriet for […]

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Jørgen Tommerup, Helle Nørrelund og Pia Sprogøe Afbud: Marx Runge Godkendelse af referat Godkendt. Nyt fra formanden Sendt rykker til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ang. autorisation den 18/4 og den 17/6 kom brev om at svar snart ville blive afsendt. Ny rykker vil blive sendt først i januar til ministeren og ministeriet.Jørgen sender […]

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Jørgen Tommerup, Helle Nørrelund og Pia Sprogøe Afbud: Marx Runge Godkendelse af referat Godkendt. Nyt fra formanden Sendt rykker til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ang. autorisation den 18/4 og den 17/6 kom brev om at svar snart ville blive afsendt. Nyt fra SCANSECT Telemøde afholdt den 12. oktober – se referat på hjemmesiden.Møde […]

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Else Nygreen, Conny Andersson, Christina Edvinsson og Pia Sprogøe Referat fra sidste møde Louise Bellaiche har været i Stockholm i det tidlige forår, men af hensyn til evt. ændringer på kongressen er det for sent og fremover skal et tilsvarende møde holdes mindst 1 år før kongressen.Godkendt. Revidering af kogebøgerne Kogebøgerne er nu adskilt […]

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Jørgen Tommerup, Helle Nørrelund og Pia Sprogøe Afbud: Marx Runge Godkendelse af referat Godkendt. Nyt fra formanden Sendt rykker til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om autorisation eller ej den 18/4. Regnskab fra årsmøde modtaget og ser fint ud. Nyt fra SCANSECT Der har ikke været møde i april pga. travlhed på hjertecentrene, men […]

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Jørgen Tommerup, Helle Nørrelund og Pia Sprogøe Afbud: Marx Runge Godkendelse af referat Nyt fra formanden Brev sendt fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om at vi kan forvente svar først i marts måned. Nyt fra SCANSECT Udvidet bestyrelsesmøde i Oslo i forbindelse med NORSECT mødet i januar. Pia var forhindret i at deltage, […]

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Jørgen Tommerup, Helle Nørrelund og Pia Sprogøe Afbud: Marx Runge Godkendelse af referat Nyt fra formanden Brev sendt fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til Sundhedsstyrelsen i juli om en udtalelse. Denne returneret en gang her i efteråret. Pia har sendt invitation til mødet den 5. december i København, hvor SCANSECT igen holder møde […]