Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Marx Runge, Helle Nørrelund og Pia Sprogøe Afbud: Jørgen Tommerup Konstituering af bestyrelsen Formand: Marx Runge Næstformand og sekretær: Pia Sprogøe Kasserer: Jørgen Tommerup Medlem: Helle Nørrelund Marx ønsker at træde tilbage fra formandsposten og der er dermed er bestyrelsen som følger: Formand og sekretær: Pia Sprogøe Næstformand: Helle Nørrelund Kasserer: Jørgen Tommerup Medlem: […]

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Jørgen Tommerup, Conny Nielsen og Pia Sprogøe Afbud: Marx Runge Godkendelse af referat Godkendt. Nyt fra formanden Der er kommet et nyt medlem og vi håber at en af de ”gamle” der er kommet tilbage også vil være medlem igen. Velkommen! Jørgen sender opdateret medlemsliste til Pia inden årsmødet. Kontingent opkrævning vil blive sendt […]

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Jørgen Tommerup, Marx Runge og Pia Sprogøe Afbud: Conny Nielsen Godkendelse af referat Godkendt. Nyt fra formanden Intet nyt. Nyt fra SCANSECT Møde i ang. autorisation: Den 11. november i Berlin, havde SCANSECT inviteret en repræsentant fra de lande i EU der har en national godkendelse (autorisation) af uddannelsen (UK, NL, LT, D, A) […]

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Conny Nielsen, Jørgen Tommerup, Marx Runge og Pia Sprogøe Godkendelse af referat Godkendt. Nyt fra formanden SCANSCAT bestyrelsesmøde den 15. juni kl. 10-12 på SKS, hvor Pia deltager for DANSECT. Pia har spurgt sekretæren, hvem der sidder i bestyrelsen og hvor længe: Bestyrelsen består af 2 fra DAS, DTA og DANSECT, 1 fra SCANSECT, […]

Referat fra bestyrelsmøde

Deltagere: Conny Nielsen, Jørgen Tommerup, Marx Runge og Pia Sprogøe Godkendelse af referat Godkendt. Nyt fra formanden Har revideret ”Velkommen” og ”Kogebogen”. Sendes med referatet og lægges på hjemmesiden. SCANSECT: Ikke noget nyt. Nyt fra EBCP Det planlagte møde i Zürich sidst i marts er flyttet til 5.-6. maj. Site-visit på SCANSCAT bliver i maj […]

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Conny Nielsen, Jørgen Tommerup og Pia Sprogøe Afbud: Marx Runge Godkendelse af referat Godkendt. Nyt fra formanden 2 nye medlemmer – den ene tidligere medlem og en fra den anden side af sundet – velkommen! SCANSECT: Vedtægter og kogebøger er oversat til engelsk og bliver lagt på hjemmesiden snarest. Morten Reumert er kontaktet m.h.p. […]

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Marx Runge, Jørgen Tommerup og Pia Sprogøe Afbud: Conny Nielsen Godkendelse af referat Der er en stavefejl i pkt. 4 – der skal stå SCANSCAT og ikke SCANSECT. Godkendt. Nyt fra formanden SCANSECT er i fuld gang med at oversætte vedtægter og ”Kogebogen” til engelsk m.h.p. optagelse af finnerne i SCANSECT. Nyt fra EBCP […]

Referat fra bestyrelsmøde

Deltagere: Conny Nielsen og Pia Sprogøe Godkendelse af referat Godkendt. Nyt fra formanden Temadag i samarbejde med Dansk Thoraxkirurgisk og anæstesiologisk Selskab bliver ikke til noget, men DANSECT får en invitation til deres fællesmøde i januar. Dato er endnu ikke kendt, men Pia melder tilbage desangående.Pia efterlyser emner til temadagen 2007. Forslag bedes indsendt til […]

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Conny Nielsen, Marx Runge og Pia Sprogøe Afbud: Jørgen Tommerup Godkendelse af referat Godkendt. Nyt fra formanden Dansk Thoraxkirurgisk Selskab skal have bestyrelsesmøde i morgen og Pia vil derefter høre nærmere ang. temadag til efteråret i samarbejde med dem og Dansk Thoraxanæstesiologisk Selskab. Pia sender diverse informationer desangående pr. mail til resten af bestyrelsen. […]

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Jørgen Tommerup, Marx Runge og Pia Sprogøe Afbud: Conny Nielsen Konstituering af bestyrelsen Formand og sekretær: Pia Sprogøe Kasserer: Jørgen Tommerup Næstformand: Conny Nielsen Bestyrelsesmedlem: Marx Runge Nyt fra formanden Torben Nielsen fra Aalborg vender tilbage til Pia efter påske om han kan skaffe et godt tilbud i København til årsmødet 2007. Nyt fra […]