Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Jørgen Tommerup, Marx Runge og Pia Sprogøe Afbud: Conny Nielsen Godkendelse af referat Godkendt. Nyt fra formanden Intet nyt. Nyt fra SCANSECT Møde i ang. autorisation: Den 11. november i Berlin, havde SCANSECT inviteret en repræsentant fra de lande i EU der har en national godkendelse (autorisation) af uddannelsen (UK, NL, LT, D, A) […]

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Conny Nielsen, Jørgen Tommerup, Marx Runge og Pia Sprogøe Godkendelse af referat Godkendt. Nyt fra formanden SCANSCAT bestyrelsesmøde den 15. juni kl. 10-12 på SKS, hvor Pia deltager for DANSECT. Pia har spurgt sekretæren, hvem der sidder i bestyrelsen og hvor længe: Bestyrelsen består af 2 fra DAS, DTA og DANSECT, 1 fra SCANSECT, […]

Referat fra bestyrelsmøde

Deltagere: Conny Nielsen, Jørgen Tommerup, Marx Runge og Pia Sprogøe Godkendelse af referat Godkendt. Nyt fra formanden Har revideret ”Velkommen” og ”Kogebogen”. Sendes med referatet og lægges på hjemmesiden. SCANSECT: Ikke noget nyt. Nyt fra EBCP Det planlagte møde i Zürich sidst i marts er flyttet til 5.-6. maj. Site-visit på SCANSCAT bliver i maj […]

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Conny Nielsen, Jørgen Tommerup og Pia Sprogøe Afbud: Marx Runge Godkendelse af referat Godkendt. Nyt fra formanden 2 nye medlemmer – den ene tidligere medlem og en fra den anden side af sundet – velkommen! SCANSECT: Vedtægter og kogebøger er oversat til engelsk og bliver lagt på hjemmesiden snarest. Morten Reumert er kontaktet m.h.p. […]

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Marx Runge, Jørgen Tommerup og Pia Sprogøe Afbud: Conny Nielsen Godkendelse af referat Der er en stavefejl i pkt. 4 – der skal stå SCANSCAT og ikke SCANSECT. Godkendt. Nyt fra formanden SCANSECT er i fuld gang med at oversætte vedtægter og ”Kogebogen” til engelsk m.h.p. optagelse af finnerne i SCANSECT. Nyt fra EBCP […]

Referat fra bestyrelsmøde

Deltagere: Conny Nielsen og Pia Sprogøe Godkendelse af referat Godkendt. Nyt fra formanden Temadag i samarbejde med Dansk Thoraxkirurgisk og anæstesiologisk Selskab bliver ikke til noget, men DANSECT får en invitation til deres fællesmøde i januar. Dato er endnu ikke kendt, men Pia melder tilbage desangående.Pia efterlyser emner til temadagen 2007. Forslag bedes indsendt til […]

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Conny Nielsen, Marx Runge og Pia Sprogøe Afbud: Jørgen Tommerup Godkendelse af referat Godkendt. Nyt fra formanden Dansk Thoraxkirurgisk Selskab skal have bestyrelsesmøde i morgen og Pia vil derefter høre nærmere ang. temadag til efteråret i samarbejde med dem og Dansk Thoraxanæstesiologisk Selskab. Pia sender diverse informationer desangående pr. mail til resten af bestyrelsen. […]

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Jørgen Tommerup, Marx Runge og Pia Sprogøe Afbud: Conny Nielsen Konstituering af bestyrelsen Formand og sekretær: Pia Sprogøe Kasserer: Jørgen Tommerup Næstformand: Conny Nielsen Bestyrelsesmedlem: Marx Runge Nyt fra formanden Torben Nielsen fra Aalborg vender tilbage til Pia efter påske om han kan skaffe et godt tilbud i København til årsmødet 2007. Nyt fra […]