Årsberetning 2013/2014

Der er afholdt 3 møder som telemøder og via Skype. Formand: Pia Sprogøe Næstformand: Conny Nielsen Kasserer: Jon Bering Kristensen Medlem: Mohamed Ali Nuur Suppleant: Cristian Talmaciu Autorisation Ny ansøgning ikke sendt endnu, men der er af EBCP i samarbejde med EACTS og EACTA, lavet et dokument, hvor der opfordres til at personale der deltager […]

EBCP 2013/2014

2 møder: Istanbul forår og Wien efteråret 2013. General Sekretæren: Alexander Wahba Der arbejdes via EACTS på et kvalitets forbedrende program. Alexander Wahba er kontaktet om dette. Det viser sig at det er en europæisk perfusions database, European Perfusion Registry, hvor 2 fra EBCP er allerede er med i dette program. Det skal publiceres, at […]

Referat fra generalforsamlingen

Valg af dirigent, referent, samt stemmetællere Dirigent: Pia Sprogøe Referent: Oddvar Klungreseth Stemmetællere: Torben Nielsen og Jon B. KristensenGeneralforsamlingen startede med et minuts stilhed for William Bundgaard som vi mistede sommeren 2012. Godkendelse af indkaldelse samt dagsorden Generalforsamlingen erklæres korrekt varslet og indkaldt. Dagsordenen godkendes. Bestyrelsens årsberetning Årsberetning gennemgås ved Pia Sprogøe: Bilag 1 Afslag […]

Årsberetning 2012/2013

Der er afholdt 5 møder som telemøder og via Skype. Da vi desværre mistede næstformanden denne sommer tiltrådte den nyvalgte suppleant Mohamed Ali Nuur som menigt medlem – velkommen og Conny Nielsen fik posten som næstformand. Autorisation Sendte invitation til sundhedsministeren om et møde med DANSECT, DTAS og repræsentant for EBCP, men desværre havde ministeren […]

Årsberetning 2012/2013

Der har været afholdt 2 møder i 2012. Forårsmødet i Polen og efterårsmødet i Barcelona. Akkrediteringssub komiteen Kiev, Ukraine: Intereseret i EBCP. Forklarer hvad EBCP er og hvad vi laver. De vender evt. tilbage med yderligere hvis de ønsker optagelse. Upgrade course, Tyskland: Forløber meget godt. 37 ud af 100 perfusionister har startet på uddannelsen. […]

Referat fra generalforsamlingen

Valg af dirigent, referent, samt stemmetællere Dirigent: Klavs Ebbensgaard Referent: Pernille Bjerre Jakobsen Stemmetællere: Ingen valgtDirigenten starter generalforsamlingen med, at mindes æresmedlem Erik Berg, der afgik ved døden først på året i en alder af 82 år. Han var en af pionererne indenfor perfusion i Danmark først i 60’erne Godkendelse af indkaldelse samt dagsorden Generalforsamlingen […]

Årsberetning 2011/2012

Der er afholdt 5 møder som telemøder og via Skype. Ny konto i Nordea pga. bedre rente, hvis vi lod pengene stå i 3 år. Dvs. de kan hæves efter 6 mdr., men renten stiger 1,3% første år, 3% andet år og det tredje år får vi 4,26%. De gamle konti er opsagt. Temadag lavet […]

Årsberetning 2011/2012

Harmonisering: Opgraderingskursus, Tyskland er startet i maj 2011. Det er et 600 timers kursus. Man skal være ansat som perfusionist. 5 ugers teori kursus. Kurset er opsat af akkrediterede skoler. Kurset afholdes med 2 ugers kursus i Berlin, samt 2 ugers kursus i Villinger-Schwillinger og 1 uge hos Medtronic. Skoleuddannelsen er blevet godkendt af EBCP, […]

Referat fra generalforsamlingen

Valg af dirigent, referent, samt stemmetællere Dirigent: Emmy Ditlevsen Referent: Pernille Bjerre Jakobsen Stemmetællere: Jette Rasmussen og Helle Nørrelund Godkendelse af indkaldelse samt dagsorden Generalforsamlingen erklæres korrekt varslet og indkaldt. Dagsordenen godkendes. Bestyrelsens årsberetning Årsberetning gennemgås ved Pia Sprogøe: Bilag 1 Afslag på ansøgning på autorisation, men der planlægges at arbejde videre på dette i […]

Årsberetning 2010/2011

Der er afholdt 5 bestyrelsesmøder, de 4 som telemøder. Konstituering af bestyrelsen Kasserer: Jon Bering Kristensen Næstformand: Helle Nørrelund Medlem: William Bundgaard Observatør: Conny Nielsen  Autorisation Afslag den 3. september med følgende argumentation:”En autorisationsordning skal således ikke indføres udelukkende som en officiel anerkendelse af den samfundsmæssige værdi af den indsats, der ydes af udøverne af […]