EBCP 2010/2011

Rapport fra Accrediterings sub-committee Rom, Italien: Site-visit Team: Kirk Graves, Erminia Mascitelli, Conny Nielsen. Site visit den 22. februar 2010. Adgangskrav en sundhedsrelateret profession, eller videnskabelig baggrund. Uddannelsen er en 3 årig B.Sc, efterfulgt af en 2 årig M.Sc. Der er p.t. 23 studerende. Centeret har ca. 300 operationer årligt. Der er 8 uddannede perfusionister. […]

Forslag til vedtægtsændringer

Forslag til vedtægtsændringer indsendt af Pia Sprogøe på vegne af bestyrelsen. Nuværende tekst: § 9 BESTYRELSEN Stk. 1  Bestyrelsen består af en formand, næstformand, kasserer samt en sekretær. Bestyrelsesmedlemmerne kan vælges fra et eller flere centre. Stk. 2  Formanden og de øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen, valgperioden er 2 år, genvalg kan finde sted. Stk. […]

Forslag til æresmedlem

Til DANSECTs generalforsamling den 13. marts 2011: Det foreslås hermed at Morten Reumert udnævnes som æresmedlem af DANSECT for sin indsats som webmaster for foreningens hjemmeside og for sin indsats i foreningens ”barndom” som bestyrelsesmedlem. Forslaget er indsendt af: Conny Nielsen, Helle Nørrelund og Pia Sprogøe Den 10. februar 2011

Referat fra generalforsamling

Valg af dirigent, referent, samt stemmetællere Dirigent: Klavs Ebbensgaard Referent: Edit Rebbe Ingvordsen Stemmetællere: Karsten Søberg og Conny Nielsen                Godkendelse af indkaldelsen samt dagsorden Varsling og indkaldelsen af generalforsamlingen foretaget rettidigt.Dagsordenen godkendes. Bestyrelsens årsberetning Beretningen gennemgås ved Pia Sprogøe. Bilag 1 Beretningen godkendes. Udvalgsberetning fra EBCP Beretningen gennemgås ved Conny Nielsen. Bilag 2 Beretningen godkendes. […]

Årsberetning 2009/2010

Der er afholdt 5 telemøder. Vores konti er erhvervskonti og vi kan så kun få en ”Højrente” konto, hvis der opgives er CPR-nr. Vi har nu to konti, men venter med at flytte eller opsige en eller begge til efter generalforsamlingen og en ny bestyrelse er konstitueret. Autorisation 2008 Ansøgning sendt 8. april til Ministeren […]

EBCP 2009/2010

Inviterede gæster: Damon McCann (substitute for Grainne McGonigle) Jenny van den Goor (ny delegeret Holland) Pekko Korvenoja (ny delegeret Finland) Beaurich Groenwald and Martin Lampacher (Observatører fra Syd Afrika) Re-Nomineringer til sub-committer: Maite Mata blev genvalgt som medlem af certificerings sub committee. Dominique Hella blev genvalgt som sekretær af certificerings sub committee. Conny Nielsen blev […]

Referat fra generalforsamling

Valg af dirigent, referent, samt stemmetællere Dirigent: Emmy Ditlevsen Referent: Ellis Møller Stemmetællere: Karsten Søberg og Thomas Lykkeberg               Godkendelse af indkaldelsen samt dagsorden Varsling og indkaldelsen af generalforsamlingen foretaget rettidigt.Dagsordenen godkendes. Bestyrelsens årsberetning Beretningen gennemgås ved Pia Sprogøe. Bilag 1 Forslag til emner til temadagen efterlyses. Beretningen godkendes. Udvalgsberetning fra EBCP Beretningen gennemgås ved Conny […]

Årsberetning 2008/2009

Der er afholdt 3 telemøder. Det 1. med omrokeringer i bestyrelsen. Hjemmesiden Ikke noget nyt fra Morten. SCANSECT Møde 28/11 med SATS. Der var 2 fra SATS og 3 fra SCANSECT på mødet. Se referatet på: www.scansect.org Møde i København 5/12 ang. national autorisation som perfusionist. Deltagere fra Norge, Danmark, Sverige, England. Se referat på: […]

EBCP 2008/2009

Forårsmøde afholdt i Berlin, efterårsmøde afholdt i Lissabon. Nye medlemslande: Slovenien (11 perfusionister) og Serbien (33 perfusionister) har begge ansøgt om medlemskab. Begge medlemslande tilbydes assosieret medlemskab, og man vil så vurdere deres status hvert 3 år. Såfremt de opfylder kravene for alm medlemskab inden, kan landene søge om det. Dette betyder at ingen af […]

Forslag til vedtægtsændringer

Forslag til vedtægtsændringer der ønskes behandlet på DANSECT’s generalforsamling søndag den 15. marts 2009. Indsendt af : Marx Runge 25.01.09 §9 Stk. 2  Formanden vælges af generalforsamlingen, valgperioden er 2 år, genvalg kan finde sted. Dog kan formanden max. sidde i 6 år. Formandsposten går fortrinsvis på skift mellem hjertecentrene. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges af […]