Referat fra generalforsamling

 Valg af dirigent, referent, samt stemmetællere Dirigent: Klavs Ebbensgaard Referent: Emmy Ditlevsen Stemmetællere: Marx Runge og Louise Bellaiche13 stemmeberettigede og ? fuldmagter.             Godkendelse af indkaldelsen samt dagsorden. Indkaldelsen foretaget rettidigt. Under eventuelt behandles orientering om fremtidige SCANSECT kongresser. Bestyrelsens årsberetning Beretningen gennemgås ved Pia Sprogøe og godkendes. Bilag 1 Udvalgsberetning fra EBCP Beretningen gennemgås ved […]

Årsberetning 2007/2008

Der er afholdt 4 telemøder. Hjemmesiden Der var i foråret ”besøg” af fremmede på hjemmesiden, så Morten Reumert har startet en ny hjemmeside på med design i samme stil som SCANSECT’s hjemmeside. Hackingen blev anmeldt til politiet. SCANSECT Egen hjemmeside så dagens lys i foråret 2007 med Morten Reumert som den stolte fader. www.scansect.org, hvor […]

EBCP 2007/2008

Nomineringer Re-nomineringer delegerede: Katja Ruck (Luxemborg) Conny Nielsen (Danmark) Afventende renomineringer pga fravær: Ronny Lindholm (Sverige) Vincente Sanchez Salmeron (Spain) Kaj Uwe Kretz (Tyskland) har ikke været til de sidste 3 møder, derfor vil man bede Tyskland om at finde en ny repræsentant til EBCP. Renate Behr vil afholde eksamen for de tyske perfusionister i […]

Referat fra generalforsamling

Valg af dirigent, referent, samt stemmetællere Dirigent: Torben Nielsen Referent: Conny Nielsen Stemmetællere: Susanne Neergaard og Marx RungeTilstede 16 stemmeberettigede og 14 fuldmagter. Godkendelse af indkaldelsen samt dagsorden Indkaldelsen foretaget rettidigt. Ingen kommentarer til dagsordenen. Bestyrelsens årsberetning Årsberetningen var vedlagt indkaldelsen. Bilag 1 Der er en del post der kommer retur pga. manglende adresseændringer til […]

Årsberetning 2005/2006

Der er afholdt 6 bestyrelsesmøder, hvoraf 4 som telemøder. Der er kommet 3 nye medlemmer til foreningen – velkommen! Og en er sluttet. Hjemmesiden Der er nu betalt det sidste afdrag til de programmer Morten Reumert indkøbte til hjemmesiden. 30 års jubilæum DANSECT inviterer de ”gamle” perfusionister der har været ansat i >5 år eller […]

EBCP 2005/2006

Ansøgning om fuldt medlemskab Litauen har ansøgt om fuldt medlemskab af EBCP. Der er 2 hjertecentre i Litauen, 1 voksencenter samt 1 til børnekirurgi. Dette godkendes. Delegeret for Litauen: Birute Mockuviene. Grandpersonclause fra 1. november 2005 og til 1. september 2006. Rapport fra Croatien, Polen og Malta vedr. grandpersonclause Kroatien: Der forefindes ingen officiel træningsprogram […]

Referat fra generalforsamling

Valg af dirigent, referent, samt stemmetællere Dirigent: Klavs Ebbensgaard Referent: Emmy Ditlevsen Stemmetællere: Oddvar Klungreseth samt Mick-Rune LysøOvennævnte blev alle enstemmigt valgt.Tilstede var 15 stemmeberettigede og 6 fuldmagter. Godkendelse af indkaldelse samt dagsorden Indkaldelse samt dagsorden godkendes. Bestyrelsens årsberetning Årsberetningen var vedlagt indkaldelsen og godkendes. Bilag 1 Udvalgsberetninger Skolen ved Bente Krøll og Ulla Størling: […]

Årsberetning 2004/2005

Fra generalforsamling 2005. Afholdt 4 telefonmøder, 2 i 2004 og 2 efter nytår. Konstituering af bestyrelsen: Formand: Pia Sprogøe Næstformand: Birgitte E. Pedersen Kasserer: Jørgen Tommerup Sekretær: Pia Sprogøe Bestyrelsesmedlem: Conny Nielsen Temadagen rykkes et år frem så den kører forskudt af FECECT kongres-sen. Velafviklet temadag den 5. februar i Odense med et godt indhold. […]

Referat fra generalforsamling

Valg af dirigent, referent, samt stemmetællere Dirigent: Klavs Ebbensgaard Referent: Pernille Bjerre Jakobsen Stemmetællere: Jette Rasmussen og Morten Reumert Godkendelse af indkaldelse samt dagsorden Godkendes. Bestyrelsens årsberetning Beretningen vedlagt. Bilag 1 Der er ikke sket meget i foreningen fraset et god møde i Odense i oktober med et fint fremmøde.Videokonferencen i Oslo i november var […]

Årsberetning 2003/2004

Fra generalforsamling 2004. Afholdt 3 bestyrelsesmøder, hvoraf 2 som telemøder. Temadag den 25. oktober i Odense. SCANSECT Videokonference i Oslo den 6. november: Krav/ønsker for en fælles skandinavisk uddannelse Ét land Én administration Ét universitet Master grad EBCP-godkendt EBCP certificering efter uddannelsen Fadderordning med, at det er en senior perfusionist der har det primære ansvar […]