EBCP 2003/2004

Der er kommet endelig godkendelse af Den danske Perfusionistskole,der var kun få recomendationer som nu er rettet. Der mangler I den danske uddannelse en praktisk eksamen. Eksempelvis at Hans Nygaard kommer ud på centrene og ser at der køres perfusion. Eller at en ECCP- holder godkender den praktiske del. Certificerings subkomitten Der er i alt […]

Referat fra generalforsamling

Valg af dirigent, referent samt stemmetællere Klavs Ebbensgaard vælges til dirigent. Ellis Møller-Larsen vælges til referent. Stemmetællere: Gunver Bitsch-Larsen og Lisbeth Troelsen. Godkendelse af indkaldelse samt dagsorden Generalforsamlingen erklæres lovligt varslet samt indkaldt. Dagsordenen godkendes. Bestyrelsens årsberetning – Bilag 1 Der er planlagt temadag lørdag den 25. oktober i Odense. Emnet bliver: Heparinisering eller mangel […]

Årsberetning 2002/2003

Fra generalforsamling 2003. Afslag fra Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen ang. dansk autorisation som perfusionist. Der er købt programmer til web-master Morten. Disse afdrages over 4 år, hvorefter de er hans. Afholdt 3 bestyrelsesmøder i Århus i forbindelse med skolen. Planlagt temadag 25. oktober i Odense. SCANSECT Valgt til SCANSECT’s bestyrelse på generalforsamlingen i Århus 2002 […]