EBCP 2015/2016

Der er afholdt 2 møder, Luxemburg og Amsterdam.

Marco Pajic fra Serbien er den nye webmaster, og det bliver spændende at se hvad han får gjort ved hjemmesiden, der længe har trængt til revidering. Den nye hjemmeside forventes at blive præsenteret på forårsmødet.

Der har været en del rokeringer på posterne i EBCP. Judith Horisberger er pensioneret og sluttede sit virke i EBCP ved kongressen i Amsterdam. Leen Vercarmst fra Belgien står fremover for at arrangere disse møder. Else Nygreen er nu sekretær for den akademiske komite. Else fortsætter også som kasserer indtil en afløser er fundet til denne post.

Skolerne i Zürich, Lausanne og Berlin blev begge godkendt for 5 år. Polen har endnu ikke indsendt papirerne, så de er fortsat ikke godkendt.

Der var 30 studerende fra 10 lande tilmeldt eksamen i november 2015. I 2014 var der 12 til eksamen og de bestod alle.

Der er et par perfusionister, der ikke har uddannelse fra en EBCP godkendt skole, og disse har søgt om at få eksamen. Det er svært at finde regler, der kan inkludere så mange perfusionister som muligt uden at reglerne bliver sådan, at skolerne så ikke gider at søge om godkendelse, da de studerende jo alligevel kan få certifikatet. Akkrediteringskomiteen diskuterer de aktuelle sager.

Der blev også diskuteret hvilke krav de perfusionister, der er certificeret, men i en længere periode ikke har re-certificeret, skal opfylde.

Der blev foreslået, at man kan re-certificeres for 2 ”runder” uden eksamen, og har man ikke alle beviser fra kongresser, skal man have en bekræftelse fra sin arbejdsgiver om at man har været ansat i hele den pågældende periode. De perfusionister, der er flinkest til at re-certificere er de, der får et løntillæg for det.

Ingen konklusion. Alle ansøgninger skal vurderes individuelt af den akademiske komite.

Der er ikke noget nyt angående en autorisation af perfusionister. De nationale repræsentanter skal involveres mere og der skal laves en grundig beskrivelse af landenes uddannelses program/programmer og derefter samles mod EU’s krav.

 

Conny Nielsen & Pia Sprogøe

 

 

 

 

Udgivet i Generalforsamlinger.