Referat fra EBCP møde

Referat fra sidste møde i Geneve 14 september 2007 godkendes uden kommentarer.

Nye medlemslande: Slovenien (11 perfusionister) og Serbien (33 perfusionister) har begge ansøgt om medlemskab.

Begge medlemslande tilbydes assosieret medlemskab, og man vil så vurdere deres status hvert 3 år. Såfremt de opfylder kravene for alm medlemskab inden, kan landene søge om det. Dette betyder at ingen af de to lande pt tilbydes grand person clause. Perfusionister som har taget eksamen fra en accrediteret skole, kan tage EBCP eksamen.

Nomineringer:

Re-nomineringer delegerede:
Dominique Hella (Belgien)
Ermania Mascitelli (Italy)
Judith Horisberger (Switzerland)
Maite Forcadas (Spain)
Else Nygreen (Norway)

Afventende re-nomineringer pga fravær:
Chrissanthi Bezevegi (greece)
Stuart Sheppart (UK)
Katja Ruck (Luxemborg)
Jerome Pelissie (France)
Beirute Mockuviene (Lithuania)
Charlie Grima (Malta)

Ny Nomineringer:
Adrian Bauer (tyskland)
Michal Rogalski (Polen)- ikke tilstede derfor nomineringen udsat.
Kirk Graves som medlem af certifications sub-kommitten.
Else Nygreen som medlem af certifications sub-kommitten

Re-normineringer:
Heintz Weitkemper som medlem af Accreditations sub-kommitten.
Carole Hamilton som medlem af certificerings sub-kommitten
Judith Horisberger som sekretær for academisk kommitte

Ronny Lindholm fra Sverige er ikke blevet renomineret, da man fra Swesect har udpeget Mathias Wiederstrøm til at tage hans plads.

Sub-komitterne:

Accrediteringskomitten:
Barcelona, Spain
site visit, november 2008.

7 rekomendationer (mindre)

De studerende skal vide mere om andre skoleuddannelser, og desuden tilbydes deltagelse i kongresser udenfor Spanien.

Evalueringsskemaerne fra eleverne skal sendes til den kordineringsansvarlige for skolen.

Det enes om at hvis man har et program der har været godkendt i mere end 10 år i EBCP, så kan man søge om automatisk godkendelse af EBCP eksamen.

Dette vil foreløbig kun være aktuelt for Berlin, Holland, samt Belgien.

Disse skoler kan ansøge via General sekretæren i en formel ansøgning, og vil så blive behandlet på førstkommende EBCP møde.

Pavia, Italy:

Planlagt til 19 maj 2008.

Papirerne er indsendt og i orden.

Site-visit team: Kirk Graves, Conny Nielsen, Maite Forcades (spansk delegeret)

Portugal:
Planlagt sitevisit til september 2008, men afventer fortsat papirerne tilbage.

Polen:
Da der ikke var nogen tilstede fra Polen afventer man med at planlægge site-visit.

Verona:
Var accrediteret indtil december 2005.

Der er sendt flere breve vedr. deres accreditering.

Sidste brev er sendt i Maj 2007, og de har nu mistet deres accreditering.

Sienna:
Er intresseret i EBCP accreditering. Arbejder foreløbigt med papirarbejdet.

Julich, Tyskland:
Der er ikke indsendt papirer til reaccreditering. Der er skrevet til skolen flere gange og deres accreditering er nu udløbet.

Certificeringskomitten:

Eksamen:
2007:
33 ansøgninger. 21 kandidater til eksamen, 11 fra den skandinaviske skole, som automatisk vil blive tildelt EBCP certificering. 4 af kandidaterne dumpede..

2008 : Ansøgningerne til EBCP eksamen er nu på hjemmesiden, og kan derfor printes ud direkte. Ansøgningsfrist 31 Juni 2008, Skriftlig eksamen vil blive afholdt 14 el 15 november 2008.

Recertificering: det er i år store recertificeringsrunde. Man anmoder om at der laves bedre databaser til at dokumentere de aktiviteter der foregår på hjertecentrene. Dels firmapræsentationer, samt undervisning og fællesmøderne.

Ansøgningsfrist Dec 2008.

Der er efter ønske fra Danmark udsendt det lille EBCP bevis sammen med eksamensbeviset, således at man får det fra starten, og ikke som før når man havde recertificeret 1 gang.

EU-commen platform:

Else Nygreen , Norge har taget kontakt til de øvrige lande angående EU-commen platform.

Der har været arrangeret fællesmøde 11 november i Berlin, hvor de implicerede lande ved en delegeret prøvede at lave en strategi for hvorledes man kom videre med en internationale godkendelse.

Ingen profession har indtil dato anmodet om europæisk godkendelse. 18 medlemslande skal være enige for at man kan gå videre med EU-Commen platform. For at opnå international godkendelse skal alle medlemslandende laves deres egen uddannelses platform. Derefter skal disse skrives sammen til en fælles platform, hvor man er enige om minimums grænsen for professionen.

EPCET:

Tema: Innovation in perfusion. Der er foreløbig 5 sponsorerende firmaer, ikke et problem at få sponsorer.

Deadline abstrakt: 15 Juni.

Næste møde : Lissabon 12 september 2008.

EPCET: 13 september 2008, Lissabon. 

Referant:
Conny Nielsen
Dansk delegeret EBCP.

Udgivet i EBCP.