Referat fra EBCP møde

Noter fra EBCP bestyrelsesmøde i Barcelona

Nyt fra generalsekretæren ved Conny Nielsen
Der er 30 ansøgere om Grand Person Clause fra Serbien.

På forårsmødet var der ønske om at lave en ny komite: Quality and Outcome Sub-committee, men for at kunne gøre det skulle foreningens ”Memorandum” ændres. Frank havde lavet et forslag og det blev vedtaget. Til foråret kan der så blive valgt folk til komiteen.

Akkrediteringskomiteen ved Frank Merkle
Polen afventer stadig deres site visit, men der kommer en ny delegeret så muligvis kommer der gang i tingene og orden i papirerne.

Der skal være to besøg i Tyrkiet inden jul, men det er ikke nemt at nå det hele når der kun er 2 personer i komiteen.

Certificeringskomiteen ved Mattias Widerström
Der er modtaget 5 appeals, hvoraf de 2 blev godkendt. Der er 50 fra 7 lande, der skal til skriftlig eksamen 18 eller 19/11. Det blev besluttet i år at sende en delegeret som observatør til alle de 7 lande. De delegerede tager eksamenspapirerne med frem og tilbage.

I alt er der siden 1991 udstedt 2300 certifikater, hvoraf 771 er gældende i dag.

Perfusionskonference ved Leen Vercaemst
Der var tilmeldt 460 online og bestilt frokost til 350, da ikke alle tilmeldte møder op og der plejer at være rigelig mad. Leen, Gerdy, Inês og Carole har læst alle abstracts og bedømmer dem under kongressen. Der bliver uddelt 3 priser.

Der er 9 inviterede foredragsholdere.

Der har været et par mails fra indere der ønsker visa for at kunne deltage. På EACTS hjemmeside er det muligt at ansøge om det online, så det bliver det nok også på vores fra næste år.

Præsentationerne vil være tilgængelige på hjemmesiden for dem der har deltaget i kongressen.

Økonomi ved Else Nygreen
Der er god økonomi og udgifter til kongressen dækkes af sponsorpenge. Det er svært at komme i kontakt med banken i England, så der bliver undersøgt om vi kan flytte kontoen til en bank i Bruxelles. Dette kræver muligvis at det gamle Charity skal nedlægges og et nyt etableres.

Andre ting
Job beskrivelsen for de delegerede kommer til at ligge på hjemmesiden og ligeledes logbogen.

Der var besøg fra Rusland, der ønsker hjælp til at starte et uddannelses program op der opfylder EBCP’s krav. Det tager Akkrediterings komiteen sig af.
De lavede en kort præsentation. Der er 146.267.000 indbyggere i Rusland og 936.440 dør årligt af hjertekarsgd. Deres forening (ROSSECT) blev grundlagt i 1996. De har prøvet at få et overblik over hvor mange perfusionister der er i landet, men mange centre svarede ikke.

Perfusionerne udføres af læger: kirurger, anæstesilæger, kardiologer eller transfusiologer.

Det center hvor hun var chef for perfusionisterne lavede de 5000 opr./år fordelt på 13 perfusionister. Jeg fandt ikke ud af om de også arbejder som læger ved siden af.

De forenede arabiske emirater har affilieret medlemskab og ønsker fuldt medlemskab. Det kan jo ikke lade sig gøre da de ikke er en del af Europa.

Næste møde
25. marts 2017 i Dublin.

JCM 10:00 – 13:00

BM 13:30 – 18:00

 

Referent: Pia 10.10.2016

Udgivet i EBCP.