Referat fra EBCP møde

Noter fra EBCP bestyrelsesmøde i Beograd

Fraværende:
Carole Hamilton, Tyskland; Tomas Guđbjartsson, (EACTS) Island; J. Pomar, Spanien; Adrian Bauer, Tyskland; Maite Mata Forcadas, Spanien; Philippe Theret, Frankrig; Andrzej Jelonek, Polen; Beaurich Groenewald, Syd Afrika; Birute Mockuviene, Litauen; Damien Mc Cann, Irland; Markku Rantanen, Finland; Stuart Sheppard, UK; Inês Figueira, Portugal; Jeffrey Muscat, Malta; Katja Ruck, Luxemburg; Maite Mata, Spanien; José Pomar, Spanien; Prof. Dr. Ken Taylor, UK.

Velkommen til ny delegeret fra UK og Svejst: Anselm Priest og Urs Zenklusen.

Der er også ny delegeret fra Irland, Colin Canavan, men han havde meldt afbud.

Så har EBCP for første gang i de 25 år foreningen har eksisteret fået en kvindelig generalsekretær! STORT TILLYKKE til Conny Nielsen.

Nyt fra generalsekretæren ved Frank Merkle 

 • Anmodning fra Ukraine 18 marts om optagelse i EBCP. De har en forening, men ingen skole. De har åbenbart ingen formel organisation. De er anæstesiologer. De inviteres til mødet i Barcelona.
 • Diskussion om man skal beholde møderne i deres nuværende form. Og holde både forårsmøde og efterårsmødet. Man enes om det er meget nyttigt at holde det 2 gange om året.

Grækenland ved Chrysanthi Bezevegi

 • Man har arbejdet meget for at få godkendelse af deres træningsprogram. Lige nu arbejder man på at lave et masterprogram. Man vil ikke acceptere de studerende på hospitalerne, da de ikke har praktisk træning. Man beder EBCP om at støtte op om deres nuværende program, og ikke acceptere det nuværende master program, da de er anæstesiologer og ikke har praktisk træning. Der er ikke godkendelse af de græske perfusionister.
 • Man bliver enige om at hvis der kommer forespørgsel, så vil vi kontakte Chrysanthi vedrørende svar.

Luc Puis, Belgien

 • Har været med til at stifte Europæisk Perfusions Register (EPR).
 • Ønsker at lave et nyt program der laves kvalitets sikret perfusion. Ønsket er, at der skal tastes data ind i en database. Der skal være opsat standarder i forvejen, og derved kan man trække data ud for at lave forskning. EACTS var tæt på at lave en aftale, men det er af en eller anden grund ikke blevet til noget. Statistikken kommer gratis, men det gør den i de fleste systemer. Fordelen ved at have mange producer er, at man kan søge efter de bedste af dem, når man skal selv lave procedurer. Der ser ud til at være parallel procedurer, og i UK & NL er der en stor database. Både USA og AUS har store databaser, har man spurgt om man kan linke til dem. Oplyser at det koster penge at komme ind i disse systemer.
 • Hvornår er det ”minimum standard of care” og hvornår er det ”excellent standard of care”.
 • Hvem skal lave guidelines, eller skal man implementere guidelines fra for eksempel andre centre, eller måske USA eller Holland. Vi skal jo ikke opfinde hjulet endnu en gang!
 • Måske er det bedst at EBCP formulerer guidelines, der er både fordele og ulemper ved dette.
 • Enes om at lave dette, på næste møde laves forslag til at lave en komite under den akademiske komite.
 • Publiceres sammen med EACTA, EACTS og EBCP.
 • UK har dem publiseret på deres hjemmeside: SCPS.org.uk
 • Det forslås at der laves en gruppe der laver disse guidelines. Gruppen består af: Luc Puis, Jenny van den Goor fra NL, Anselm Priest fra UK, Tomas Gudbjartson fra EACTS og Gudrun Kunst fra EACTA.

Akkrediterings komiteen ved Conny Nielsen

 • Skolen i Berlin har modtaget deres certifikat.
 • Polen afventer deres site visit fordi det ikke er lykkes at arrangere en dato. Frank Merkle og Judy Horisberger vil selv arrangere dette.
 • Der er sendt papirer ud til Sienna og Rom, Italien. Afventer at få dokumenterne tilbage.

Certificeringskomiteen ved Dominique Helle

 • Der er modtaget to appeals.
 • Dokumenterne til den praktiske og mundtlige eksamen er blevet revideret. Disse dokumenter er tilgængelige på websiden.
 • Spørgsmål til årets eksamen er gennemgået og Marko ser på at få lagt hele databasen fra Access til et andet program, så vi ikke er låst af den lille kapacitet der er i Access. Systemet er alt for tungt at arbejde med, da alle spørgsmål skal trækkes ud manuelt på de sprog der skal anvendes
 • Andre dokumenter blev gennemgået og revideret.
 • 46 studerende søgte om eksamen, 43 gennemførte, hvoraf 1 ikke bestod.

Perfusions konference ved Leen Vercaemst

 • Der er forandringer i forhold til tidligere. 6 sponsorer og der er betalt for talere. Som noget nyt, styrer EBCP nu hvem talerne er, også de inviterede fra firmaerne. Derfor er deres beløb steget med 1.500 euro.
 • Konceptet: gratis registrering, firmaerne betaler for middag og overnatning for delegerede for én nat. Total 30.000 euro i alt. EACTS priserne er steget med 7.000 euro i forhold til sidste år.  Inviterede talere har sagt ja, og vi vil forsøge at kompensere talerne med en overnatning og en økonomi flybillet.
 • Måske pris for bedste abstrakt.
 • Der er kontakt til nye sponsorer for 2017. Nogle sponsorer ønsker at have adgang til deltagernes navne og måske e-mail adresser. Der var der ikke den helt store tilfredshed med.
 • Marko Pajic har oprettet profiler på Twitter og LinkedIn for at komme i kontakt med de unge perfusionister. Det er umuligt at ændre den eksisterende hjemmeside EBCP.org, da dem, der har oprettet siden er ikke mere aktive, og ingen ved hvem de er bortset fra at de bor i USA. De har alle rettigheder til hjemmesiden! Marko foreslår, at vi laver en ny hjemmeside EBCP.eu og laver en sløjfe fra den gamle hjemmeside til den nye hjemmeside, så at man sendes videre til den nye site selvom det gamle adresse tastes ind. Marko arbejder videre med dette.
 • MiECT mødet i Grækenland. Man har ingen fra EBCP til at holde foredrag dernede, trods de har ønsket at lave en total sponsoreret EBCP session dernede.

Økonomi ved Else Nygreen

 • Perfusion Education conference: 6 sponsorer. Nu ønsker man at de sponsorerede sessioner forsvinder. Dette for at øge kvaliteten. Der er sponsoreret talere fra andre kongres organisationer.
 • Stationær. Dette er det store recertificeringsår.
 • EUR 12499 (UK)
 • EUR 73000

Andre ting

 • Der åbnes måske for mulighed for at udfylde re-certificeringspapirerne online.
 • Der blev spurgt ind til hvordan det går med det dokument, der sammen med de spanske advokater skulle laves mht europæisk autorisation. Frank har opgivet. Der skal arbejdes videre nationalt

Næste møde

 • 30. september 2016 i Barcelona. Der er booket hotel fra fredag til lørdag.
 • JCM 11.00 til 13.00
 • BM 13.30 til 18.00

MedTech Europe: Code of ethical Business Practice ved Mike van Driel, Medtronic

 • Support til perfusionisterne.
 • Sponsere dem der præsenterer. Væk med direkte sponsorship, gennemsigtighed for hvordan man sponsorer uddannelse.
 • I stedet for at betale direkte til en person fås en donation, og hospitalet betaler for at man kan komme af sted.
 • Fra 2017 ingen direkte sponsorat, fra 1.1.2018 er der uddannelsesmæssige fonde, og der sender de penge ind til. Og så er det op til hospitalerne/organisationskomiteen at bestemme hvad pengene skal bruges til.
 • Pakkedonationer – deltagere. Sponsorship ved præsentation kan stadig være en mulighed.
 • EthicalMedTech- registrering for typer af kongresser, godkendt, så ved man hvem der deltager.
 • Mulighed for at finde en måde at implementere dette over de næste 2 år. Vil deltagertallene gå ned af, når dette vil blive implementeret? Det vides ikke – dette er en måde at finde en vej for at få flere af sted.

 

Referenter:
Conny og Pia
01.05.2016

 

 

Udgivet i EBCP.