Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Carina Dyhr Led og Pia Sprogøe

Afbud: Conny Nielsen og Line Larsen


1. Nyt fra formanden
Stadig ingen meldinger fra SKS og OUH ang. hvilke katetre og kanyler de anvender, så i første omgang udelader vi disse oplysninger. Alle oplysninger om blodprøver udelades også. Pia kontakter den Carl Johan Jacobsen fra SKS mhp. ændringerne.

Den 4/6 var der bestyrelsesmøde i SCANSCAT (skolen). Hans Nygaard går på pension her i sommer og stillingen bliver slået op. Conny foreslog at den også blev annonceret på SCANSECT og de nationale hjemmesider. Vi har dog endnu ikke modtaget stillingsopslaget incl. stillingsbeskrivelse!

På mødet var formanden den eneste læge tilstede. Der var afbud fra den danske anæstesiolog og kirurg, samt den skandinaviske kirurg og anæstesiolog. Sygehusledelsen var heller ikke repræsenteret – har aldrig deltaget! Dette var lidt uheldigt denne gang da der var spørgsmål til stillingsopslaget og regnskabet, som vi heller aldrig har fået lov til at se.

Hjemmesiden er nu ”færdig” og bestyrelsen er begejstrede for den. Den er dejlig overskuelig og har et flot design.

2. Nyt fra SCANSECT
Indkaldelse til generalforsamlingen er sendt ud til alle centre.

3. Årsmødet 2016
Årsmødet bliver holdt den 4-6. marts i Silkeborg. Budgettet er godkendt og der kommer senere en melding fra arrangørerne om en event.

4. Eventuelt og ny mødedato
Intet.

Næste møde bliver efter sommerferien.

God sommer

Rigtig god sommer til alle fra bestyrelsen!

DANSECT formand Pia Sprogøe

 

Udgivet i Bestyrelsesmøder.