Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Carina Dyhr Jørgensen, Line Larsen, Conny Nielsen og Pia Sprogøe

 1. Konstituering af bestyrelsen
  Formand:
  Pia Sprogøe
  Næstformand: Conny Nielsen
  Kasserer: Line Larsen
  Medlem: Carina Dyhr Jørgensen 
 1. Nyt fra formanden
  Vi har jo fået ny webmaster og der arbejdes på sagen med at blive sat ind i hvordan hjemmesiderne er bygget op og vedligeholdes. Tuija Skjærbæk rejser evt til Sjælland og snakker med Morten ang dette. Ellers køber foreningen sig til hjælp. DANSECT dækker rejseudgifterne. Der er også mulighed for at Line kan rejse i Aarhus og snakke med Jon og få evt papirer overdraget. Kan sygehusene ikke yde tjeneste fri med løn til disse overdragelser giver DANSECT et beløb til forplejning.
 1. Nyt fra SCANSECT
  Telemøde den 11. marts, men kort pga afbrudt Skype forbindelse. Nyt planlagt den 2. april, men der opstod også forviklinger og nyt møde er endnu ikke planlagt.
  Varsling for generalforsamlingen er sendt til alle centre.
 1. Nyt fra EBCP
  Intet nyt siden generalforsamlingen. 
 1. Nyt fra kassereren
  Pia har ikke hørt fra Jon inden dette møde, men der er overskud fra årsmødet i Tune.
  Line følger op m.h.t kontingent restancer efter overdragelsen af posten og papirerne.
 1. Eventuelt og ny mødedato
  Næste bestyrelsesmøde bliver torsdag den 26. juni kl 1700.

 

 

 

 

Udgivet i Bestyrelsesmøder.