Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere:  Carina Dyhr Led, Line Larsen, Conny Nielsen og Pia Sprogøe

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt.

2. Nyt fra formanden
Der har ikke været den store tilbagemelding fra centrene ang. ændringer til VDHDatabase. Emnet vil blive diskuteret på næste møde.

Der er indkaldt til bestyrelsesmøde i SCANSCAT (skolen) den 4. juni kl. 13. Der er valg af forstander, så det bliver spændende at se hvem det bliver!

3. Nyt fra SCANSECT
Bestyrelsesmødet i april blev aflyst pga. sygdom og der er ikke indkaldt til nyt møde endnu.

Logoet er lavet om, så FINSECT er fjernet, da det aldrig har eksisteret og ingen finske perfusionister er medlem af SCANSECT.

Den nye hjemmeside er nu ”færdig” og kom gerne med kommentarer og især ros!

4. Nyt fra EBCP
Conny og Pia deltog i bestyrelsesmødet i Luxemburg og referat er sendt til alle centre. Der blev foreslået en rotation blandt posterne og for at gøre denne rotation nemmere og mere overskueligt for alle, vil der blive lavet ”jobbeskrivelser”.

Næste nøde i EBCP er 2. oktober i Amsterdam, hvor Conny og Pia deltager.

5. Nyt fra kassereren
Efter et par venlige opfordringer, har nu alle medlemmer betalt kontingent for 2015.

Der er et mindre overskud fra årets møde i Middelfart. Der mangler stadig en indbetaling til mødet i 2014.

Da kontoen står i kassererens navn, er det kassereren der bliver opkrævet skat af renterne. Denne udgift skal foreningen selvfølgelig dække. Line finder ud af hvor meget det drejer sig om.

6. Årsmødet 2016
Årsmødet bliver holdt den 4-6. marts i Silkeborg. Budgettet er ikke helt klart endnu. Pia kontakter arrangørerne.

7. Eventuelt og ny mødedato
Intet.

Næste møde bliver tirsdag den 16. juni kl. 1600.

DANSECT formand
Pia Sprogøe

Udgivet i Bestyrelsesmøder.