Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere:    Carina Dyhr Led, Line Larsen, Conny Nielsen og Pia Sprogøe

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt

2. Nyt fra formanden
Programmet for årsmødet er modtaget d.d. og bliver sendt til centrene og hjemmesiden i aften.

3. Nyt fra SCANSECT
Ingen møder siden sidst.

4. Opkrævning af kontingent
Opkrævningen bliver sendt ud snarrest med besked om indbetalingsfrist inden årsmødet. Der er ingen restancer fra 2015.

5. Generalforsamling 2016
Pia varsler generalforsamlingen i aften. Den er sat til søndag den 6. marts kl. 10.

6. Eventuelt og ny mødedato
Intet.
Næste møde bliver efter behov ellers efter generalforsamlingen.

Udgivet i Bestyrelsesmøder.