Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere:  Carina Dyhr Led, Line Larsen, Conny Nielsen og Pia Sprogøe (referent)

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt.

2. Konstituering af bestyrelsen
Formand:
Pia Sprogøe
Næstformand: Conny Nielsen
Kasserer: Line Larsen
Sekretær: Pia Sprogøe
Medlem: Carina Dyhr Led
Suppleant: Cristian Talmaciu

3. Nyt fra formanden
Årsmøde bliver den 1. weekend i marts i Aalborg. Stedet og emnet kendes endnu ikke.

4. Nyt fra SCANSECT
Se referat fra 11. april på hjemmesiden

5. Nyt fra kassereren

  • Opkrævning af kontingent
    Efter rykkere har alle fået betalt.
  • Årsmødet 2016
    2 firmaer mangler at betale og Pia sender en forespørgsel.
    Som forventet blev der brugt mange penge i år, men det var også et godt og rigtig hyggeligt møde, hvor vi så og genså de tidligere medlemmer af DANSECT.

6. EPBP
Conny og Pia deltager i bestyrelsesmøde i Beograd den 23. april.

7. Eventuelt og ny mødedato
Intet.
Næste møde bliver torsdag den 2. juni kl. 19-20.

Udgivet i Bestyrelsesmøder.