Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere:  Carina Dyhr Led, Line Larsen, Conny Nielsen og Pia Sprogøe (referent)

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt.

2. Nyt fra formanden
Budget for årsmødet modtaget og godkendt.
Nyt medlem fra Skejby, velkommen.

3. Nyt fra SCANSECT
Intet nyt.

4. Nyt fra kassereren
Et firma mangler at betale for 2015. Pia tager sig af det.

5. EBCP
Conny valgt som generalsekretær. Stort tillykke.

6. Eventuelt og ny mødedato
Line har fået nyt job fra 15/8 hos Vingmed. Tillykke med det og øv for os!
Line fortsætter som kasserer frem til generalforsamlingen 2017.

 

 

 

 

Udgivet i Bestyrelsesmøder.