Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Carina Dyhr Led, Conny Nielsen og Pia Sprogøe
Afbud: Line Larsen

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt.

2. Nyt fra formanden
Generalforsamlingen er varslet.
Har ikke fået kontakt til de nye aspiranter på RH og OUH endnu.
Firma invitationer til årsmødet 2017 sendes ud først i januar. Programmet for årsmødet er vist på plads og tilmelding til mødet kommer på hjemmesiden snarest.

3. Nyt fra SCANSECT
Intet nyt.

4. Nyt fra kassereren
Pengene fra 2015 er blevet indbetalt og kontingent til SCANSECT betalt for 2016.
Kontingent opkræves i januar.
Line overdrager posten til Carina i nærmeste fremtid.

5. EBCP
Næste møde er den 25. marts i Dublin. Database.

6. Eventuelt og ny mødedato
Intet.

Godt nytår fra bestyrelsen! 

Udgivet i Bestyrelsesmøder.