Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere:  Carina Dyhr Led, Cristian Talmaciu, Conny Nielsen og Pia Sprogøe

1. Konstituering af bestyrelsen
Formand/sekretær: Pia Sprogøe
Næstformand: Conny Nielsen
Kasserer: Carina Led Dyhr
Medlem: Cristian Talmaciu

2. Nyt fra formanden
Overskud fra årsmødet. Der er dog 2 firmaer der ikke har indbetalt endnu og Pia kontakter dem.

RH arrangerer næste årsmøde og har hørt til budgettets størrelse.

3. Nyt fra SCANSECT
RH skal arrangere SCANSECT kongressen i København i 2018 så de får travlt.

Der har ikke været afholdt telemøde i et stykke tid så der er intet nyt.

4. Nyt fra kassereren
Kontingent er opkrævet og der mangler kun 3 at betale. De får en reminder.

Kontoen er endnu ikke overført til Carina, så Line udbetaler fortsat vore udlæg.

Der arbejdes hårdt på at finde en bank der vil oprette en konto for foreningen, så kassereren ikke skal betale skat at renter og at vi slipper for at få et CVR nummer og momsregistrering.

5. EBCP
Møde er den 25. marts i Dublin og referat er sendt til alle centre.

Tyskland ønsker en ensrettet uddannelse og at den lever op til EBCP’s krav. Da landet er så stort og hvis de får en ensartet uddannelse håber de at den kan give en autorisation. Måske kan vi komme med i slipstrømmen!

6. Eventuelt og ny mødedato
Intet.

Måske et møde inden sommerferien eller bliver det først i september.

 

 

 

Udgivet i Bestyrelsesmøder.