Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Carina Dyhr Led, Cristian Talmaciu og Pia Sprogøe

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt.

2. Nyt fra formanden
Der er kun 1 firma der mangler at betale for 2017, men pengene skulle vist snart være på vej.

2 firmaer har allerede betalt for dette årsmøde og næsten alle adspurgte firmaer har givet deres tilsagt til møde i marts.

Intet nyt fra SCANSECT bortset fra at Peter Fast Nielsen har sendt skemaer rundt til alle centre i Skandinavien for at registrere uheld. Det er stort set det samme skema vi udfyldte i DANSECT regi for år tilbage.

3. Nyt fra kassereren
Opkrævning af kontingent er sendt rundt.

Kontoen er endnu ikke overført til Carina og det har været op ad bakke i hele 2017. Nu er der håb forude og bestyrelsen sender kopi af sygesikringsbevis og pas til banken. De kræver også kopi af vore opgørelser, men det undersøges nærmere. Når alt er OK sendes en ny fuldmagt rundt til underskrivelse.

Carina kontakter en revisor for at høre om vi skal have et CVR-nummer og hvilken konsekvens det kan have for os.

4. Generalforsamling
Varslingen sendes nu til søndag den 18. marts kl. 900.

5. EBCP
Næste møde er den 28. april i Ljubljana i Slovenien.

6. Årsmødet 2018
Programmet er lige udkommet og kommer på hjemmesiden. Tilmelding til mødet er også klar via hjemmesiden.

7. Eventuelt og ny mødedato
Intet.
Næste telemøde mandag den 5. februar kl. 1700.

Udgivet i Bestyrelsesmøder.