Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Carina Dyhr Led, Cristian Talmaciu og Pia Sprogøe

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt.

2. Nyt fra formanden
Der er SCANSECT telemøde den 14.februar.

3.Nyt fra kassereren
Opkrævning af kontingent er sendt rundt. Enkelte mangler at betale endnu.

Banken mangler to attester på at vores adresse er rigtig. Nu skulle alle papirer vist være på plads, så kontoen kan overdrages fra Line til Carina.

Laver et forslag til ændring af §11.

4. Generalforsamling
Budget blev gennemgået

5. Årsmødet 2018
Programmet er lige udkommet og kommer på hjemmesiden. Tilmelding til mødet er også klar via hjemmesiden og der er fortsat masser af plads til mødet!

6. Eventuelt og ny mødedato
Intet.
Næste telemøde bliver efter generalforsamlingen.

Udgivet i Bestyrelsesmøder.