Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere:  Carina Dyhr Led, Debbie Richards Halle, Cristian Talmaciu og Pia Sprogøe

1. Konstituering af bestyrelsen
Formand               Pia Sprogøe
Næstformand       Cristian Talmaciu
Kasserer                Carina Dyhr Led
Sekretær               Pia Sprogøe
Medlem                 Debbie Richards Halle

2. Nyt fra formanden
Tilbud fra Munkebo ved Vejle, som evt. kan overvejes hvis man ikke kan finde andre steder i nærheden at afholde det.

3. Nyt fra SCANSECT
Prøver at lave en fond hvor perfusionister kan ansøge om økonomisk støtte til deltagelse i SANSECT kongresserne.
Der skal på næste kongres vælges en generalsekretær fra DANSECT og alle går hjem og tænker over emner.

4. Nyt fra kassereren
Medlemskontingent:

To restancer og de rykkes igen. Ny opkrævning sendes ud først i januar.
Pia sender en rykker til det ene firma der mangler at betale.
Cristian og Carina sender navne på de nye studenter og mailadresser til Pia, som sender invitationer de til nye om medlemskab af foreningen.

Økonomi fra årsmødet:
Fin økonomi.

Fremover er der ingen rente på kontoen fra Nordea, men de anbefaler at vi evt. kan overføre penge til en lavrisiko konto, men det stemmer ikke bestyrelsen ikke umiddelbart for.

5. Nyt fra EBCP
Mange deltagere trods de ændrede økonomiske tilskudsregler.

6. Årsmødet 2019
8-10. marts 2019 i Odense på HC Andersen hotellet. Programmet er undervejs.
Generalforsamling den 10. marts kl. 900.

7. Eventuelt og ny mødedato
Tirsdag den 8. januar kl. 2000.

Udgivet i Bestyrelsesmøder.