Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Carina Dyhr Led, Debbie Richards Halle, Cristian Talmaciu og Pia Sprogøe

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt.

2. Nyt fra formanden
Har endnu ikke fået sendt mail til de studerende – mangler oplysninger fra RH. Sender mail i morgen!

Generalforsamling er varslet.

3. Nyt fra SCANSECT
Har telemøde på torsdag.

Der skal på næste kongres vælges en generalsekretær fra DANSET og alle går hjem og tænker over emner.

4. Nyt fra kassereren
Medlemskontingent.
En restance. Ny opkrævning sendes ud først i januar.

Pia sender en rykker til det ene firma der mangler at betale.

Regnskabet er lavet og sendes til revisor.

5. Nyt fra EBCP
Møde i Brusseles sidst i marts.

6. Årsmødet 2019
Firmaerne er orienteret om årsmødet i Odense.

7. Eventuelt og ny mødedato
Pia finder en ny dato inden årsmødet.

Udgivet i Bestyrelsesmøder.