Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere:  Carina Dyhr Led, Debbie Richards Halle, Cristian Talmaciu og Pia Sprogøe

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt.

2. Nyt fra formanden
Camilla Wærling Riiser fra RH blev valgt på generalforsamling som kommende generalsekretær for SCANSECT.

3. Nyt fra SCANSECT
Har telemøde på torsdag 13/5.

Kongressen er nu kommet på hjemmesiden, men der mangler et perfusionist program. Det tages op på næste telemøde.

4. Nyt fra kassereren

  • Medlemskontingent
    Der er stadig restancer og der sendes rykkere.
  • Status fra årsmødet
    Alle indkomster og udgifter er kommet ind. Pia sender fakturaerne til Carina.

5. Nyt fra EBCP
Referat endt ud til centrene 3. april.

6. Årsmødet 2020
To tilbud og budget sendt fra Karsten Søberg, SKS. Pia giver Karsten besked om bestyrelsens beslutning/forslag.

Datoen for næste møde er 13-15. marts 2020 i Aarhus.

7. Eventuelt og ny mødedato
Tirsdag den 24. juni kl. 2000.

 

 

 

 

 

Udgivet i Bestyrelsesmøder.