Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere:  Carina Dyhr Led, Debbie Richards Halle, Cristian Talmaciu og Pia Sprogøe

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt.

2. Nyt fra formanden
Intet nyt.

3. Nyt fra SCANSECT
Camilla Wærling Riiser fra RH er nu generalsekretær for SCANSECT.

Havde telemøde den 28. oktober. Muligvis møde med SATS og SATNU i Kastrup 22. november eller i januar.

Opdatering af ”Kogebøgerne”.

4. Nyt fra kassereren
Medlemskontingent:
Rykkere er sendt ud to gange pr. mail og nu er der sendt almindeligt brev ud.

5. Nyt fra EBCP
Der er lavet guidelines i samarbejde med EACTS & EACTA.

Nyt logo.

Resume sendt rundt til alle centre medio oktober.

Alle medlemmer skal tjekke deres arbejdsmail for spam hvis de ikke har fåer mail fra Twizzit!

6. Årsmødet 2020
Programmet et næsten færdigt og sendes til Pia.

7. Eventuelt og ny mødedato
Mandag kl. 1000 den 6. januar 2020.

Udgivet i Bestyrelsesmøder.