Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere:  Carina Dyhr Led, Debbie Richards Halle, Cristian Talmaciu og Pia Sprogøe

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt.

2. Nyt fra formanden
Intet nyt.

3. Nyt fra SCANSECT
Møde i november blev ikke afholdt.

4. Nyt fra kassereren

 • Medlemskontingent
  Alle restancer for 2019 er betalt og opkrævning for 2020 bliver sendt ud snarest.
 • Regnskab
  Regnskabet er sendt til revision.

Carina kontakter webmasteren ang. evt. regning for hjemmesiden.

5. Nyt fra EBCP
Der er fortsat mange medlemmer der ikke har udfyldt deres side på Twizzit med telefonnr., hjemadresse og arbejdsplads.

Alle der skal re-certificere nu har indsendt papirerne undtagen en!

6. Årsmødet 2020
Programmet er nu kommet og bliver lagt på hjemmesiden og Pia sender det til firmaerne sammen med fakturaer.

7. Generalforsamling

 • Varsling
  Pia varsler generalforsamlingen i dag.
 • Valg af bestyrelse
  Carina, Debbie og Cristian modtager gerne genvalg.
  Jon Bering Kristensen og Oddvar Klungreseth er ikke endnu blevet spurgt om de genopstiller som henholdsvis revisor og revisorsuppleant.

8. Eventuelt og ny mødedato
Mandag kl. 2000 den 3. februar 2020.

Udgivet i Bestyrelsesmøder.