Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere:  Carina Dyhr Led, Cristian Talmaciu og Pia Sprogøe 
Afbud:         Debbie R. Halle

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt.

2. Nyt fra formanden
Intet nyt.

3. Nyt fra SCANSECT
Frist for indsendelse af abstracts er medio maj.

4. Nyt fra kassereren

 • Medlemskontingent
  Opkrævning for 2020 er sendt ud.
 • Regnskab
  Regnskabet er godkendt.

5. Nyt fra EBCP
Alle der skal re-certificere nu har indsendt papirerne og er godkendt.

6. Årsmødet 2020

 • Firmaer
  Stor opbakning i år.

7. Generalforsamling

 • Budget og regnskab
  Carina sender regnskab og budget til Pia.
 • Indkaldelse
  Pia sender indkaldelsen ud.
 • Valg af bestyrelse
  Jon Bering Kristensen og Oddvar Klungreseth modtager genvalg som henholdsvis revisor og revisorsuppleant. 

8. Eventuelt
Intet.

 

Udgivet i Bestyrelsesmøder.