Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Carina Dyhr Led, Debbie R. Halle oh Pia Sprogøe

Afbud: Cistian Talmaciu

1. Årsmødet 2020
Der er stigende antal personer smittet med Covid-19 her i Danmark og i udlandet, og derfor ønsker bestyrelsen at udskyde årsmødet til marts 2021. Det vil fortsat være Skejby, der står for planlægningen.

Der er også flere firmaer, der over sommeren har meldt ud, at de ikke kan/må deltage.

Pia underretter firmaerne om at mødet bliver udskudt, og Carina sørger for det økonomiske.

2. Eventuelt
Næste telemøde er aftalt til mandag den 30. november kl 9:00.

Udgivet i Bestyrelsesmøder.