Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Carina Dyhr Led, Debbie R. Halle og Pia Sprogøe 

Afbud: Cristian Talmaciu 

1. Godkendelse af sidste referat
Godkendt.

2. Nyt fra formanden
Hjemmesiderne har fået nyt webhotel, hvilket ikke betyder noget for os der bruger dem.

3. Nyt fra SCANSECT
Generalforsamlingen blev holdt 17. september, som annonceret i det tidlige program for kongressen. Vi beholdt datoen, men holdt mødet som webinar. Vi var 4 deltagere, så det var overskueligt.

Kongressen 2021 bliver holdt i Bergen i september.

4. Nyt fra kassereren
Medlemskontingent:

  • 5 mangler fortsat at betale for 2020.
  • Opkrævninger for 2021 sendes ud først i januar.

5. Nyt fra EBCP
Der er i år den store runde med re-certificering. Foregår som hidtil, dog er fristen for indsendelse af papirerne sat til primo januar, så man kan få hele året med.

Den skriftlige eksamen blev i år afholdt elektronisk via Moodle. Der var et par bump på vejen, men i det store hele fungerede det rigtig fint. Der var 78 der tog eksamen.

Der er kommet ny sekretær for Certificerings Komiteen og det håber vi medfører en hurtigere udlevering af certifikater og kort. Vi vil også i fremtiden kunne downloade kortet via Twizzit og evt. printe det ud selv.

6. Årsmødet 2021
Flere firmaer har betalt til mødet i år og de penge bliver overført til 2021. Pia kontakter firmaerne og informere om den nye dato: 5-7 marts. i Aarhus.

Hvis der fortsat er restriktioner for at holde mødet, overvejer vi at holde det og generalforsamlingen som Webinar. EBCP er koblet op på Zoom og vi kan bruge deres konto til nationale møder.

7. Generalforsamling

  • Regnskab og budget
  • Varsling: Pia sender varsling ud i begyndelsen af januar.
  • Valg af bestyrelse: Bestyrelsesmedlemmerne er på valg i lige år, men da vi ikke har holdt generalforsamling i år, vil de i 2021 blive valgt for 1 år, så valgperioderne fremover svarer til det der står i vedtægterne.

8. Eventuelt
Næste telemøde er aftalt til onsdag den 13. januar kl. 1600.

Udgivet i Bestyrelsesmøder.