Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Cristian Talmaciu, Carina Dyhr Led, Debbie R. Halle og Pia Sprogøe

1. Godkendelse af sidste referat
Godkendt. 

2. Nyt fra formanden
Intet nyt. 

3. Nyt fra SCANSECT
Intet nyt. 

4. Nyt fra kassereren

 • Medlemskontingent
  4 mangler fortsat at betale for 2020 og opkrævninger for 2021 sendes ud først i januar.

5. Nyt fra EBCP
Ikke alle re-certificeringspapirer er modtaget endnu. Når papirerne er godkendt modtager hver perfusionist en regning via Twizzit og må så selv få pengene af sygehuset. 

Alle SKAL huske at udfylde oplysninger om adresse og rigtig mailadresse på Twizzit.  

6. Årsmødet 2021 som Webinar 

 • Firmaer
  Flere firmaer har betalt til mødet i år og de penge bliver overført til 2021. Pia kontakter firmaerne og informerer om webinar 6. marts 9:00-14:00 
 • Aarhus mangler hjælp til at sætte programmet sammen, så bestyrelsen spørger ”hjemme” om der er nogen der vil/kan hjælpe. Pia snakker med Karsten Søberg om program og hjælp og kontakter EBCP om hjælp til at sætte mødet op. 
 • Er det ikke muligt at få hjælp afholdes kun generalforsamling. 

 7. Generalforsamling

 • Varsling
  Pia sender varsling ud i begyndelsen af januar. 
 • Valg af bestyrelse
  Bestyrelsesmedlemmerne er på valg i lige år, men da vi ikke har holdt generalforsamling i ’20, vil de i 2021 blive valgt for 1 år, så valgperioderne fremover svarer til det der står i vedtægterne. 

 8. Eventuelt
Næste telemøde er aftalt til onsdag den 27januar kl. 1600. 

Udgivet i Bestyrelsesmøder.