Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Cristian Talmaciu, Carina Dyhr Led, Debbie R. Halle og Pia Sprogøe 

1. Godkendelse af sidste referat
Godkendt. 

2. Nyt fra formanden
Intet nyt. 

3. Nyt fra SCANSECT
Intet nyt. 

4. Nyt fra kassereren  

  • Medlemskontingent
    Opkrævninger for 2021 er sendt ud. 

5. Nyt fra EBCP
Alle er nu re-certificeret. 
Alle SKAL huske at udfylde oplysninger om adresse og rigtig mailadresse på Twizzit. 

6. Årsmødet 2021 som Webinar 

  • Firmaer
    Flere firmaer har betalt til mødet i år og de penge bliver overført til 2021. Tre firmaer har indtil nu bedt om taletid.
    Pia har snakket med Karsten Søberg om programmet og det er klar. EBCP’s webmaster Marko Pajic hjælper med at sætte mødet op. Der er sendt mail ud til alle perfusionister og firmaer. 

7. Generalforsamling
Regnskab er godkendt. 
Varsling er sendt og indkaldelse sendes i februar. 

8. Eventuelt
Næste telemøde er efter generalforsamlingen. 

Udgivet i Bestyrelsesmøder.