Referat fra EBCP møde

EBCP møde i Leiden, Holland d 10.4.2005

Inviterede gæster:
Mr Carmel Grima (Malta), Dr Jerome Pelissie (Frankrig), Dr. Reino Poyhia (Finland) , Paul Fagan (Ireland)

Fraværende:
Katja Ruck, Seppo Hippala, Antonio Corno, Peter Van Der Baselaar, Chrisanthi Bezevegi

Referat fra sidste møde i Leipzig godkendes uden kommentarer.

Nomineringer
Ny nominering:
Dr. Jerome Pelissie som delegeret for Frankrig (Frankrig har ikke været repræsenteret i en årrække)

Re-normineringer:
Dr. Seppo Hiippala (Finland)
Else Nygren (Norge)

Re-Norminering til sub-komitten:
Keith Sanger (Irland)
Peter Van Der Baselaar har valgt at forlade alle hans poster i EBCP pga personlige forhold.
Frank Merkle (Tyskland) overtager posten som sekretær for accrediterings Subkomitten.

Report fra Accrediterings Sub-komitten
Der har ikke været foretaget site-visits I de forløbne 6 mdr.

Planlagte site visits
Dublin (Irland):
Planlægges til foråret 2005. Alle papirer er udfyldt og klar. Dublin vil blive site visit som affilieret til Nascot.
Visiterende team: Else Nygren (Norge), Grainne McGonigle. (Irland)

Lissabon, Portugal:
Skolen er ved at reorganisere, og har derfor bedt om udsættelse af site-visit til efter oktober 2005, hvor ændringerne træder i kraft. Site-visit aftales derfor i Barcelona, september 2005.

Munchen, Tyskland:
Der er ingen papirer udfyldt. Skolen er nu diskvalificeret i forhold til EBCP godkendelsen, og vil modtage brev om at deres accreditation er udløbet.

Leipzig, Tyskland:
Der er ingen studerende. Deres accreditering er udløbet.
Man ønsker i stedet at blive godkendt som affilieret til Berlin skolen.
(dvs alt teoretisk undervisning vil foregå i Berlin)

Re-sitevisits
Berlin, Tyskland: 

Planlagt til maj 2005.
Alle papirer udfyldt og i orden.
Visit team: Kirk Graves, Carol Hamilton, Kay Uwe (som tysk delegeret).

Gøteborg, Sverige:
Afventer fortsat udfylelse af papirerne.
Visit team: Else Nygren, Ronny Lindholm (Sveriges delegerede)

Lausanne, Schweiz:
Foråret 2005.
Visit team: Renate Behr, Dr. D. Birnbaun.

Polen og Croatien blev optaget som medlemmer af EBCP ved sidste møde, og er ved at udfylde ansøgninger om Grand Person Clause. Denne afsluttes i oktober.

Status for Polen:
Perfusionisterne er velinformerede om processen. Alle papirer er oversat fra engelsk til polsk. Ansøgningsskemaerne er begyndt at komme retur.

Status for Kroatien:
Alle papirer er versat og publiceret i deres relevante blade, samt på internettet.

Perfusionisterne er meget begejstret, og dette gælder ligeledes deres sundhedsorganisation. Der er 19 perfusionister ansat i Kroatien. 3 af dem har EBCP eksamen, og 14 har ansøgt til dags dato og betalt for grand person Clause. Man arbejder på at gøre uddannelsen til perfusionist til en Master degree, dette forventes færdigt i løbet af 1-1½ år.

Malta har søgt om optagelse i EBCP. Dette tilsluttes enstemigt, og dermed er Malta optaget, og skal til at arrangere Grand Person Clause, start Maj 2005- slut Februar 2006.

Der er 2 perfusionister på Malta. De er alle uddannet fra Nescot (UK)/teoretisk del, men kunne ikke få godkendt den praktiske del, da perfusionerne ifgl Nescot skulle være foretaget i England. De opererer 200 cases/år. ! hjertecenter og 3 kirurger.

Lithaun har ansøgt om medlemskab, men ansøgningen først modtaget for 10 dage siden, derfor vil den først blive behandlet på mødet i Barcelona.

Tjekkiet: Har ansøgt om medlemskab. Papirerne vedr optagelse er sendt.

Ukraine, Serbien : Ingen ansøgninger endnu.

Certificerings sub-komitten:

Alle der har recertificeret i 2002, eller taget eksamen samme år skal recertificere inden udgangen af år 2005.

Der har været 26 ansøgninger om eksamen i 2004. krav for at bestå var 60% rigtige svar.

24 bestod, 1 dumpede (for 3 gang), og en var lovligt undskyldt for ikke at tage eksamen.

Eksamen 2005:
Deadline for ansøgning om EBCP eksamen 2005 er 30 juni 2005. Dette er når ansøgningsskemaet er udfyldt og certificeringskomitten i hænde.

Skriftlig Eksamen er fastlagt til 18 eller 19 november 2005.

CE-Mærkning
Der er på www.ebcp.org lavet et link til CE mærkning. Det anbefales at man læser dette igennem, så man ved hvem man skal kontakte hvis man har problemer med et produkt. Så derfor anbefales at man stærkt at bruge denne.

ISO pre-bypass checkliste
Der er lavet en ISO prebypass checkliste, som er meget omstændig, men god til at bruge til træning og evt undervisning. Denne medsendes.

Korrespondance
EACTS
har tilbudt medlemskab til perfusionisterne til en pris af 100 Euro/år. Dette inkluderer 2 journaler, samt adgang til deres kongresser uden at betale registreringsafgift. Desuden giver det CTS-net adgang.
Ansøgningsskema : www.eacts.org; ansøgningsfrist for i år er slutningen af Maj.

Det angives at man indskærper at Perfusion er EBCP´s foretrukne blad, og alle nyheder fra EBCP printes i dette. Derfor tilrådes det et følge med i bladet.

Finans: Indestående 15800 Euro.
Dette år er den store recertificeringsrunde og 2/3 del af EBCP indkomster kommer fra recertificering, så det vil bedre økonomien betydeligt. Perfusion and education kongressen er firmasponsoreret og derfor uafhængig af EBCP´s økonomi.

5 perfusion and education congress, Barcelona 24 sept. 2005
Tema:
Facing the future.
Der er aftale med 5 sponsorer.
Hver session vil være på 1½ time.
Deadline for abstracts: 15 juni
Programmet vil være færdigt i slutningen af Juni.

Næste EBCP-møde : Barcelona 23 september 2005

Referent:
Conny Nielsen,
dansk delegeret

Udgivet i EBCP.