Referat fra EBCP møde

EBCP  møde i Leipzig d. 10.9.2004

Inviterede gæster:
J. Szymanski (Polen), Christian Auer (Østrig), Steffan Svenmarker (sverige) og Dalibor Zovko (Kroatien)

Fraværende:
Katja Ruck, Keith Sanger, Ronny Lindholm og Helmuth Schelkle.

Godkendelse af referat fra sidste møde i Helsinki, Finland, godkendes uden kommentarer.

Nomineringer:
Kai-Uwe Kretz nomineres som delegeret for Tyskland.

Renormineringer:
Eddy Overdevest (Holland), Grainne McGonigle (Irland) og Dr M.S. Castelo-Branco (Portugal).

Renormineringer til sub-komitter:
Judy Horisberger som sekretær for den akademiske komitte.

Peter Van Der Baselar som sekretær for accreditations Subkomitten

Conny Nielsen i accreditations komitten.

Report fra Accreditations subkomitten
Der har været foretaget to site-visits i sub-komitten.

Site Visit Helsinki, Finland 26 marts 2004:
Vel organiseret.
Perfusionisterne er ænæstesiologer.
De der foretager oplæringen bør være recertificerede i EBCP.
Der bør være perfusions relaterede bøger på biblioteket.
Basis viden er god, men der bør være mere specifik viden om perfusionssystemet, samt andre systemer.
Det er uautoriseret personale der primer maskinen. Der er ingen checkliste til primingen.
Uddannelsesprogrammet er fra 1998, og bør løbende evalueres.

Site-visit Milano, Italien:
Der er 10 universitetsskoler. Skolegangen er 3 årig.
Der er en middel alder på 18-19 år for de studerende.
Der er i alt 125 undervisningstimer. Den elektroniske del fylder mest i uddannelsen, og der er kun meget lidt perfusionsrelateret.
Rekomendationer: Sende de studerende til andre hospitaler, da man ikke har Assist, Ecmo o.lign på disse.
Der bør indgå mere fysiologi og perfusionsteknik i undervisningen.

Site-visit, Leipzig, Tyskland:
Var planlagt til denne uge. Dokumenterne er ikke udfyldt fra skolens side, og man har ikke planer om at uddanne flere. Derfor fratages skolen deres accreditering.
De 2 nuværende elever på skolen kan tage EBCP eksamen, da den fortsat er accrediteret når de afslutter deres eksamen.
Det tilrådes at man sender fremtidige elever til Berlin, som har en godkendt skole.

Planlagte sitevisits:
Dublin, Irland: Nov eller Dec 2004.
Lissabon, Portugal.

Re-sitevisit:
Berlin – maj 2005
Guttenberg – Juni 2005
Lausanne  – forår 2005

Der er to universiteter fra Italien der har søgt om accreditering; University Roma, og university Pavia.

Certificerings Sub-komitte
Alle der har recertificeret i 2001 eller taget EBCP eksamen i 2001, skal recertificere inden udgangen af 2005.
Der er i alt 50 der har ansøgt om eksamen i 2004, af dem er ca 45 kvalificerede til at gå til eksamen. Eksamensdatoen er 19 eller 20 November 2004.

Business
Det har været ønske at indele medlemsbeløbende efter indkomstbestemte grænser under forbehold for skatter, bruttonationalproduktet o.lign.

Ud fra dette vil medlemsafgiften kunne deles op i 4 grupper:

Grand Person Re-cert Exam Accrediter. affilieret total af beløbet
gruppe 1 160 Euro 48 Euro 160 Euro 500   Euro 100 Euro 1/1
gruppe 2 55   Euro 16 Euro 55   Euro 165   Euro 30   Euro 1/3
gruppe 3 40   Euro 12 Euro 40   Euro 125   Euro 25   Euro 1/4
gruppe4 20   Euro 6   Euro 20   Euro 65     Euro 12   Euro 1/8

Polen og Kroatien har ansøgt om optagelse i EBCP, dette accepteres med fuld enighed. De optages begge i gruppe 2 , dvs til reguleret pris.

Dermed optages fgl som delegerede:
Szymanski, Polen
Zovko, Kroatien.

Det indskærpes at man skal ansøge om medlemskab via Grand Person Clause, og at de delegerede skal sørge for at oplyse deres medlemmer om dette. Grand Person Clause er kun åbent for ansøgning i 10 måneder, fra den dato de delegerede mener at have kontakterne i orden.

Baggrund for Kroatien:
Der er 20 perfusionister, der laves 2000 perfusioner pr/år. Der er 4 klinikker.
Der er 2 års praktisk træning, samt gymnersiel uddannelse. Kongres hver 2 år.

Baggrund for Polen:
Der er 120 perfusionister, der laves over 8000 perfusioner/år, der er 25 klinikker.
Der er 2 års praktisk træning. Der er både Praktisk, skriftlig og mindtlig eksamen under deres lokale sundhedsorganisation. Kongress hver 2 år.

Der er kommet ansøgning fra Litauen ang. optagelse i EBCP, men man er endnu ikke sikker på om man søger om fuld optagelse, eller optagelse som affilieret.

Der holdes tæt kontakt til EBCP mhp hjælp til at organisere sig.

CE-mærkning på hjemmesiden
Der er under opbygning en webpage til hjælp ved problemer med apperatur. Der vil man kunne se hvem man skal kontakte hvis man har problemer med et produkt.

Man vil kunne finde hjemmesiden via link på www.ebcp.org hjemmesiden.

Andet
Der er kommet spørgsmål fra Østrig angående EBCP´s fremtidsvisioner. Dette vil blive besvaret pr brev, hvilket vil være den bedste måde ifgl. deres delegerede.

For eftertiden vil der være et opdateret newsletter på hjemmesiden, opdateringen sker efter hver EBCP møde.

Det er i EACTs besluttet at man kan optage perfusionister som assosierede medlemmer til reduceret pris. Dette blev besluttet på EACTS møde i Juli 2004.

Prisen er fastsat til 50 Euro for 1 år, eller 125 Euro for 3 års medlemskab.

Desuden arbejder EACTS på at arrangere workshops angående perfusion i forbindelse med kongressen i Frankrig i Juni 2005.

Næste EBCP education conference er i Barcelona september 2005.

Topic: Future in Perfusion, Sattelit sessions.

Næste EBCP møde: Leiten d 2-3 april 2005

referent
Conny Nielsen
Dansk Delegeret

Udgivet i EBCP.