Referat fra EBCP møde

Noter fra bestyrelsesmøde i EBCP i Luxemburg

Referatet fra sidste møde i Milano 10. oktober blev godkendt.

Ny delegeret fra Frankrig:
Philippe Theret blev valgt ind og som repræsentant for EACTA blev Gudrun Kunst valgt ind.

Heinz Weitkemper blev ikke genvalgt som webmaster, da han havde meldt afbud. Valget udskydes til 2. oktober i Amsterdam. Marko Pajic fra Serbien blev foreslået som medhjælper til Heinz.

General sekretær Frank Merkle:
Der er lidt problemer med at få diverse rapporter til banken i UK og der er store gebyrer, da stort set elle regninger/udgifter betales i € og vi betaler for at det omregnes til £. Det blev diskuteret hvad vi skal gøre ved det og Darren Best, delegeret fra UK, bor ikke langt fra vores nuværende bank og vil gerne påtage sig at kontakte dem og finde ud af hvad der kan gøres ved det. Samtidig prøver Dominique Hella og Leen Vercaemst fra Belgien, at se hvad vi evt. kan få ud af at flytte kontoen til et €-land.

Det blev på efterårsmøde luftet ønske om en rotation indenfor komiteerne. Det blev foreslået at Frank Merkle og Conny Nielsen bytter plads som general sekretær og formand for akkrediteringskomiteen.

Judith Horisberger er gået på pension og ønsker ikke at fortsætte og Else kunne være interesseret i denne post, hvor Leen Vercarmst planlægger kongressen og Dominique Hella overtager Credit Points.

Der skal laves ”job-beskrivelser” for alle poster til næste gang.

Marko Pajic hjælpe Heinz Weitkemper som webmaster og Pia Sprogøe hjælpe Mattias Widerström som sekretær for certificerings sub-komiteen.

Akkrediterings sub-komite ved Conny Nielsen:
Skolen I Zürich blev besøgt og godkendt for 5 år. De har et 3 årig program der er godkendt af regeringen. Består af 1800 timer teori og 900 timers praktik. Der arbejdes på at det bliver en national skole.

I år skal der være besøg på skolen i Lausanne og Berlin. Polen har netop afleveret deres parirer og er disse i orden skal der også være besøg der i år.

Certificerings sub-komitee ved Dominique Hella:
Der var 12 til eksamen I efteråret og alle bestod. Beviserne er ikke klar endnu, men vil blive sendt ud så hurtigt som muligt til de delegerede der sender dem videre. De der re-certificerede har heller ikke modtager certifikater!

Der er fortsat en del der ikke recertificerer og for at de kan gøre det skal de betale for hver ”runde” de mangler. Har de ikke beviser for alle de møder/kurser m.m. de har deltaget i, skal de have en underskreven attest fra chefen for klinikken om at de har opfyldt EBCP’s krav og ”kun” sende beviser, som alle andre, for de sidste 3 år.

Parirerne sendes til landets delegerede og denne sender derefter form 1 & 4 til sekretæren for certificerings sub-komiteen.

Eksamensdatabasen er nu overgiver til Dalibor Zovko og alle spørgsmålene for dette års eksamen er udvalgt af Dalibor Zovko, Dominique Hella, Conny Nielsen og Pia Sprogøe.

Der er sket en opgavefordeling i komiteen, så ikke alt ligger hos Mattias Widerström og Conny Nielsen.

Økonomi ved Else Nygreen:
Stabil økonomi gennem de sidste år. Kongressen i efteråret hviler i sig selv.

Kongressen ved Judith Horisberger:
Der er kun modtaget 1 abstract af tvivlsom kvalitet. Der var et par stykker af de fremmødte der lovede at indsende et abstract. (Frank Merkle, Conny Nielsen, Carole Hamilton og Normunds Sikora).

Judith mangler også en til at sørge for at downloade kopi af præsentationerne og dette påtager Marko Pajic sig i Amsterdam.

Alle sponsorer har betalt, men et firma mangler da de skal bruge programmet for at ECOmed godkender det.

EUOR-ELSO ved Leen Vercarmst:
Der sker ikke så meget. Der er dog flere perfusionister der bliver involveret. News-letter er endnu ikke udkommet!

 

Referent: Conny og Pia

 

 

 

Udgivet i EBCP.