Referat fra EBCP møde

Noter fra bestyrelsesmøde i EBCP i Amsterdam

Referatet fra den sidste møde i Luxemburg blev godkendt.

General sekretær Frank Merkle:

 • Valget af Conny Nielsen som general sekretær og Frank Merkle som sekretær for akkrediteringskomiteen blev udsat til næste møde i april, da Conny var sygemeldt.
 • Else Nygreen blev sekretær for den akademiske komite og Leen Vercarmst planlægger fremover kongressen. Dominique Hella overtager Credit Points.
 • Der er ikke fundet en afløser for Else som kasserer, men der var en kandidat, der tænker over det.
 • ”Job-beskrivelser”, udover den for den nationalt delegerede, var ikke blevet lavet, men mon ikke det blevet gjort til næste møde!
 • Heinz Weitkemper har ikke mulighed for at rejse som tidligere og fratrådte sine poster som medlem af den akademiske komite og som webmaster. Marko Pajic fra Serbien overtager jobbet som webmaster. Han havde lavet en præsentation med de visioner han har for hjemmesiden og det ser lovende ud. Hjemmesiden skal total renoveres og den gamle side vil forblive i sit nuværende format indtil den nye er klar, men følg alligevel med og se hvad der sker. Den nye side forventes at blive præsenteret på bestyrelsesmødet i april.
 • Der er ikke noget nyt angående en autorisation af perfusionister. De nationale repræsentanter skal involveres mere og der skal laves en grundig beskrivelse af landenes uddannelses program/programmer og derefter samles mod EU’s krav.

Akkrediterings sub-komite ved Frank Merkle for Conny Nielsen:

 • Skolen i Berlin blev godkendt for 5 år. De fleste anbefalinger var blevet efterkommet. De studerende ønsker at de mange thesis bliver lagt på hjemmesiden, men problemet er at de er på tysk. Selv om det ikke er skolen, der er ansvarlig for at finde bolig til de studerende, er det et stort ønske, at den alligevel kan hjælpe og måske lave aftale med noget desangående i fremtiden.
 • I sidste referat skrev jeg at Polen havde afleveret papirerne til et besøg for at få deres uddannelse godkendt. Papirerne var dog ikke sendt og er endnu ikke modtaget, men er efter sigende færdige.

Certificerings sub-komite ved Dominique Hella:

 • Der er 30 studerende til årets eksamen fra 10 lande. Der er et par perfusionister, der ikke har uddannelse fra en EBCP godkendt skole og disse har søgt om at få eksamen. Det er svært at finde regler, der kan inkludere så mange perfusionister som muligt uden at reglerne bliver sådan, at skolerne så ikke gider at søge om godkendelse, da de studerende jo alligevel kan få certifikatet. Akkrediteringskomiteen diskuterer de aktuelle sager.
 • Der blev også diskuteret, hvilke krav de perfusionister, der er certificeret, men i en længere periode ikke har re-certificeret, skal opfylde.
 • Der blev foreslået, at man kan re-certificeres for 2 ”runder” uden eksamen, og har man ikke alle beviser fra kongresser, skal man have en bekræftelse fra sin arbejdsgiver om at man har været ansat i hele den pågældende periode. De perfusionister, der er flinkest til at re-certificere er dem, der får et løntillæg for det.
 • Ingen konklusion. Alle ansøgninger skal vurderes individuelt af den akademiske komite.
 • Næste års eksamen bliver den 18-19. november. Dalibor Zovko, Dominique Hella, Conny Nielsen og Pia Sprogøe mødes en dag før næste bestyrelsesmøde og udvælger spørgsmål til den efterfølgende eksamen.

Økonomi ved Else Nygreen:

 • Stabil økonomi gennem de sidste år. Kongressen i efteråret hviler i sig selv.
 • Der er et stort gebyr på vekslekurser og Darren Best kontaktede NatWest, og de fortalte, at det er et standard gebyr og det er stort set uanset hvilke beløb vi overfører. Gurdun Kunst fra EACTA undersøger, hvilke aftaler EACTA har fået efter at have flyttet konto fra England til Wien, Østrig.

Kongressen ved Judith Horisberger:

 • Der er var i foråret kun indsendt meget få abstracts, men pludselig væltede det ind.
 • Marko Pajic tog sig af at få kopi af alle præsentatioerne.

Der er et par udskiftninger i EBCP da Darren Best fra UK og Christiaan Pieterse fra Svejts slutter som national delegerede. Der er endnu ikke valgt afløsere for dem.

Judith Horisberger har været med i EBCP siden starten, og da hun gik på pension for et par år siden, slutter hun nu sit arbejde i foreningen. Stor tak til hende for det meget store arbejde hun gennem de mange år har lagt i foreningen for uddannelse af perfusionister i Europa.

 

Referent: Pia

 

 

Udgivet i EBCP.