Referat fra EBCP møde

Inviterede gæster:
Dr. Normunds Sikora (Letland, Birute Mockuviene (Lithaun)
Dr. Valaika (Lithaun)

Fraværende: Frank Merkle, Helmuth Schelke, Vincente Salmeron

Referat fra sidste møde i Leiden, Holland godkendes uden kommentarer.

Nomineringer
Re-nomineringer:
Katja Ruck (Luxenborg)
Conny Nielsen (Danmark)
Ronny Lindholm (Sverige)
Vicente Salmeron (Spanien)

Ny nominering: Dr Reino Pöyhiä (Finland)

Dr Wahba som repræsentant for EACTS og ESTS.

Nominering til certifications subkomitten:
Dominiq Hella : chairmann
Renate Behr : sekretær

Ansøgning om fuldt medlemskab
Lithaun har ansøgt om fuldt medlemskab af EBCP. Der er 2 hjertecentre i Lithaun, 1 voksencenter samt 1 til børnekirurgi.

Dette godkendes. Delegeret for Lithaun: Birute Mockuviene.

Grandpersonclause fra 1 november 2005 og til 1 september 2006.

Rapport fra subkomitterne
Accrediterings komitten:
Helsinki dokumenterne er underskrevne og vil blive fremsendt til Finland.

Berlin site visit foretaget 12.8.2005. Papirerne er udfyldt og skolen er accrediteret uden yderligere kommentarer.

Fremtidige site-visits
Lausanne, Schweiz:

Afventer fortsat papirer der skal udfyldes.

Gøteborg, Sverige:
Afventer fortsat på papirer. Ved ikke om skolen fortsætter og om man ønsker re-accreditering.

Italien:
Verona accrediteret i 2000, afventer re-accreditering.

Rom, Pavia og Milano: har et ikke accrediteret universitetsprogram, så derfor kan studerende derfra ikke få EBCP eksamen.

Frankrig :
Vil gerne ansøge om national accreditation. Dette først fra 2006.

Frank Merkle vil være behjælpelig med dette. Evt site-visit i Paris 2006.

Schweiz:
Berne afventer site-visit pga interne opdateringer.

Leuvren og Liege:
Sitevisit forår 2006.

Affilierede centre kan søge om accreditering: der kan ansøges om et klinik besøg,

Det vil komme på hjemmesiden hvorledes man kan ansøge om dette

Certifications subkomitte
Else Nygren (Norge): har valgt at forlade sin post som sekretær i certifications subkomitten for at hellige sig Scansect og familien.

Eksamen 2004
Der var 26 ansøgninger om eksamen. 24 bestod, 1 dumpede for 3 gang, og en var lovligt undskyldt for ikke at tage eksamen.

Eksamen 2005
Der er 55 ansøgninger fra 7 lande.

Skriftlig eksamen er fastsat til 18 eller 19 november 2005.

Recertification
Der er i år den store recertificeringsrunde, og der vil snarest komme breve til de der skal recertificere.

Rapport fra Croatien, Polen og Malta vedr. grandpersonclause
Croatien: Der forefindes ingen officiel træningsprogram i Croatien men man forsøger at få der relevante sundhedsmyndigheder i tale vedr dannelse af dette. EBCP tilbyder i den forbindelse at skrive en anbefaling til sundhedsmyndighederne. Man arbejder fortsat på at gøre uddannelsen til en Masterdegree uddannelse.

Der er 18 perfusionister i alt. Der er 15 der har søgt om grandpersonclause, 3 har allerede EBCP eksamen og skal recertificere i år.

Malta: Der er 5 personer der har ansøgt om grandpersonclause, hvilket svarer til 100 % af deres perfusionister.

Polen: Perfusionisterne er velinformeret om processen, ansøgningsskemaerne er begyndt at komme retur.

Nyt fra Generalsekretæren
Man ønsker forslag til interesserede kandidater til posten som EBCP chairman. Indtil videre fortsætter Dr. Birnbaun.

Der er forsøgt at få links fra EBCP website til forskellige Journaler, men dette koster betydeligt. Derfor vil man arbejde videre på dette, og der vil komme nyt efter næste møde.

Der har været forskellige meninger om man skal oversætte CE Mark Webpage instruktionen til andre sprog end engelsk. Det er op til hver enkelt delegeret om man mener at der er behov for oversættelse.

Næste EBCP møde: Athen , april/maj 2006

Referent: Conny Nielsen

Udgivet i EBCP.