Referat fra generalforsamling

Til stede: Pia Sprogøe, Jon Bering Kristensen, Jørgen Tommerup, Camilla Wærling Riiser, Carina Dyhr Led, Pramod Naravan Gawade, Torben Steen Nielsen, Karsten Søberg, Tuija Skjærbæk

1. Valg af dirigent: Pia, referent: Tuija, stemmetællere: Camilla og Jørgen

2. Godkendelse af indkaldelse samt dagsorden
Godkendt.

3. Bestyrelsens årsberetning

 • Møder:
   Der er afholdt 2 telemøder
 • Konstituering:
   Formand: Pia Sprogøe
   Næstformand: Cristian Talmaciu
   Kasserer: Carina Dyhr Led
   Medlem: Debbie Richards
   Suppleant: Kim Sabroe
 • Hjemmesiden:
   Hjemmesiderne for DANSECT og SCANSECT kører uden problemer.
   Der er plads til indlæg!
 • SCANSECT:
   Der er afholdt 3 telemøder
   Bestyrelsen, VIK og de kommende kongresværter for årsmødet 2019 har ikke afholdt et møde endnu.
   Jon Bering Kristensen og Oddvar Klungreseth modtager genvalg som revisorer i SCANSECT.
   Formanden Else Nygreen fratræder posten efter årsmødet i september i år. Camilla Wærling Riiser er blevet   spurgt  om at stille op til valg i årsmødet og hun har accepteret. Else har lovet at arbejde i sidelinjen indtil den   kommende formand har sat sig ind i alle opgaverne.
 • SCANSCAT:
   Der er ikke afholdt møder, men evt. emner er blevet behandlet pr. mail.
   Møde i forbindelse med dimissionen i juni 2018 blev aflyst.
   Det nuværende årgang består af 15 studerende: 9 fra Sverige, 3 fra Norge og 3 fra Danmark.


4. Udvalgsberetninger

 • EBCP
  • Efter Conny Nielsens fratrædelse i efterår 2017, har Frank Merkel posten som General Sekretær frem til efteråret.
  • Pia Sprogøe har fratrådt som assisterende General Sekretær, men fortsætter som EBCP delegeret for Danmark og     medlem i certificeringskomiteen.
  • Bankkonto i Belgien og Charity er blevet nedlagt.
  • Alle medlemmer skal fremover registreres i Twizzit; Pia vil undersøge om hun kan gøre det for alle danske         medlemmer ellers skal man selv registrere sig. Twizzit er en software løsning, der vil minde medlemmerne om     betaling og recertificering.
  • Recertificeringsgebyret på €60 er indtil nu opkrævet som engangsbeløb hvert 3. år ifm. recertificering, men med      Twizzit vil det blive ændret til €20 årligt. At betalingen fremover sker årligt, via Twizzit, kan evt. give lidt     problemer for dem, som får deres recertificeringer betalt af arbejdsgiveren.
  • EBCP har fået 3 associerede medlemmer: Bulgarien, Ukraine og Tjekkiet
  • Der arbejdes på at ABCP og EBCP anerkender hinandens certifikater, så at det fremover ville være nemmere for       europæerne at få arbejde i USA og omvendt.
  • I eksamensdatabasen er der nu ca. 800 spørgsmål.
  • Der er over tiden blevet godkendt 29 skoler, hvor af 9 er fortsat godkendte.
  • Priser: Certificering €200, Re-certificering €60, Skoler €1000
  • Næste EBCP møde finder sted den 30. marts 2019 i Bruxelles, Belgien.
  • ECoPEaT er den 5. oktober 2019 i Lissabon, Portugal, med Inês Figuiera ved roret.

5. Gennemgang og godkendelse af regnskab og budget
Både regnskab og budget blev godkendt.

6. Indkomne forslag
Ingen forslag modtaget.

7. Fastsættelse af kontingent
Ingen ændringer.

8. Ulige år – valg af formand
Pia Sprogøe genopstiller og bliver genvalgt enstemmigt.

9. Lige år valg af øvrige bestyrelse
Ikke aktuelt.

10. Valg af medlemmer til udvalg
Ingen udvalg.

11. Valg af delegeret til EBCP (ulige år)
Pia opstiller og blive valgt enstemmigt.

12. Valg af revisor samt suppleanter herfor
Jon Bering fortsætter som revisor og Oddvar Klungreseth fortsætter som suppleant.

13. Eventuelt og næste møde
Jørgen Tommerup foreslog, at man kunne inkludere invited speakers fra udlandet til de kommende årsmøder. Der var flere, der syntes, at det var værd at tage med i betragtning, så vidt at der er plads i budgettet. Andre tiltag for at motivere tiltagelse i årsmødene kunne være forskellige sociale events og komprimering af programmet således, at der var kun 1 overnatning i stedet for 2.

Næste årsmøde er i Aarhus.

Udgivet i Generalforsamlinger.