Referat fra generalforsamlingen

Deltagere:
Pia Sprogøe (PS), Jon Bering Kristensen (JBK), Line Larsen (LL), Cristian Talmaciu (CT),
Lorenzo Saraullo (LS), Jette Rasmussen (JR), Karsten Søberg (KS), Ceren Ünal (CÜ),
Carina Dyhr Led (CDL), Oddvar Klungreseth (OK) og Tuija Skjærbæk (TS)

 1. Valg af dirigent, referent, samt stemmetællere
Dirigent: JBK
Referent: TS
Stemmetællere: LL, LS

2. Godkendelse af indkaldelse samt dagsorden
Generalforsamlingen erklæres korrekt varslet og indkaldt.
Dagsordenen godkendes.

3. Bestyrelsens årsberetning
Årsberetning gennemgås ved PS. Bilag 1

Hjemmeside
Nye hjemmesider for Dansect og Scansect er færdige og kører uden problemer. Forslag til faglig indhold (links til artikler, videoer, kongresser mm.) modtages gerne

Beretningen godkendt.

4. Udvalgsberetninger

EBCP
Årsberetning gennemgås ved PS. Bilag 2

Beretning godkendt.

5. Gennemgang og godkendelse af regnskab og budget
Regnskab (bilag 3) gennemgås ved LL. Regnskabet godkendes.

Budget (bilag 4) gennemgås ved LL. Budgettet godkendes.

6. Indkomne forslag
Jens Steensgaard fra Rigshospitalet har foreslået, at bestyrelsen etablerer et Dansect forum på Facebook. Præsenteres af PS (bilag 5).

De fleste var positiv for forslaget, specielt den yngre generation, der bruger Facebook dagligt i forvejen. Men der er alligevel ikke alle, der har Facebook profil, og ville derfor ikke have muligheden at være med i gruppen.

CÜ foreslog, at man kunne have et forum på Dansects hjemmeside, hvor medlemmerne selv kunne poste og debattere, eller alternativt sende emner til formanden og webmaster. Det første ville kræve personlig login, og ville gøre hjemmesiden mere kompliceret. De fleste ville nok alligevel hellere bruge Facebook end hjemmesiden.

Der er allerede en Facebook gruppe, der kunne bruges til formålet, og som mange allerede gør: Nordiske Perfusionister

Forslaget om at bestyrelsen skal oprette et Facebook forum blev nedstemt.

Der var enighed om at benytte den eksisterende Facebook gruppe for skandinaviske perfusionister, men at huske, at hjemmesiden er vores officielle informations organ. Husk at give informationer til de perfusionister, der ikke har en Facebook profil og ikke ønsker en sådan.

Kan det skandinaviske forum ikke bruges, må der ikke oprettes et nyt forum i foreningens navn uden bestyrelsens godkendelse.

7. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet fastholdes for ordinære medlemmer på 400 kr. og 200 kr. årligt for associerede medlemmer.

8. Ulige år – valg af formand

9. Lige år – valg af øvrige bestyrelse
De nuværende øvrige bestyrelsesmedlemmer modtog genvalg. Dvs. LL, CDL, CN (Conny Nielsen) og derudover CT som suppleant.

10. Valg af medlemmer til udvalg

11. Ulige år – valg af delegeret til EBCP

12. Valg af revisor, samt suppleanter herfor
JBK modtager genvalg som revisor, OK vælges til at være suppleant.

13. Eventuelt
Kasserer LL vil fremover opkræve kontingenter via e-mail i stedet for at sende brev. Det bliver muligt at betale via MobilePay.

Årsmøde 2017 holdes i Aalborg enten 3-5 eller 10-12 marts. Der er færre der har fødselsdag omkring den første weekend!

På gensyn i Aalborg 2017!

 

//TS 07.03.2016

Udgivet i Generalforsamlinger.