Referat fra generalforsamlingen

 1. Valg af dirigent, referent, samt stemmetællere
  Dirigent: Peter Fast Nielsen
  Referent: Edit Rebbe
  Stemmetællere: Conny Nielsen og Tuija Skjærbæk
 1. Godkendelse af indkaldelse samt dagsorden
  Generalforsamlingen erklæres korrekt varslet og indkaldt. Dagsordenen godkendes.
 1. Bestyrelsens årsberetning
  Årsberetning gennemgås ved Pia Sprogøe: Bilag 1

  Afslag på besøg af sundhedsministeren, men vi er velkomne til at sende en ny ansøgning. Vi er ved at løbe tør for nye argumenter og Susanne Madsen, formand for Dansk Thoraxkirurgisk Selskab, har været til møde i Sundhedsstyrelsen, hvor det forlyder at kirurger på Rigshospitalet ikke mener der er nødvendigt for danske perfusionister at få en autorisation, da de fleste jo allerede har en som sygeplejerske.Der er lavet en anbefaling om autorisation af perfusionister af EBCP, EACTS og EACTA.Der arbejdes videre ad denne vej og med rådgivning fra advokater, så vi kan håbe at få en anbefaling om autorisation via EU.Morten Reumert ønsker ikke at fortsætte som webmaster og Tuija Skjærbæk vil gerne prøve kræfter med DANSECTs og SCANCESTs hjemmesider. Takker mange gange for Mortens arbejde og velkommen til Tuija.Beretningen godkendt.
 1. Udvalgsberetninger
  EBCP:
  Årsberetning gennemgås ved Conny Nielsen. Bilag 2
  Beretning godkendt.
 1. Gennemgang og godkendelse af regnskab og budget
  Regnskab
  (bilag 3) gennemgås ved Pia Sprogøe:
  Der nu kommer renter på kontoen af vores opsparing, men til sommer skal vi finde en anden løsning, da kontoen med den høje rente udløber. Pia beklager at hun ikke ved mere om kontoen og vilkårene lige på stående fod.Udgifterne de sidste par år har været lavere end budgetteret, da Pia ikke har brugt penge på deltagelse i SCANSECT kongressen – de blev dækket fra anden side.Der har heller ikke været udgifter til temadag, da den er blevet lavet om til et SCANSECT PV-kursus.Regnskabet godkendes.Budget (bilag 4) gennemgås ved Pia Sprogøe:
  Der er budgetteret med øgede rejseudgifter pga. Pias indtræden i EBCP’s certificerings komite.Budgettet godkendes.
 1. Indkomne forslag
  Ingen modtaget.
 1. Fastsættelse af kontingent
  Kontingentet fastholdes for ordinære medlemmer på 400 kr. og 200 kr. årligt for associerede medlemmer.
 1. Ulige år – valg af formand
 1. Lige år valg af øvrige bestyrelse
  Conny Nielsen modtog genvalg til bestyrelsen. Mohammed Ali Nuur udtræder af bestyrelsen pga. orlov fra sin stilling i Odense og Jon Bering Kristensen ønsker ikke p.t. at fortsætte med bestyrelsesarbejdet.Carina Dyhr Jørgensen og Line Larsen fra Odense modtager valg til bestyrelsen. Stort velkommen til dem.Cristian Talmaciu genvælges som suppleant.Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde.
 1. Valg af medlemmer til udvalg
  Ingen udvalg.
 1. Valg af delegeret til EBCP (ulige år)
 1. Valg af revisor, samt suppleanter herfor
  Emmy Ditlevsen ønsker ikke genvalg og Klavs Ebbensgaard vælges som revisor og Torben Nielsen som suppleant.
 1. Eventuelt
  Intet under eventuelt.

          På gensyn på Fyn 2015!

Udgivet i Generalforsamlinger.