Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Fra Århus Jon Bering Kristensen, fra Ålborg Torben Nielsen, fra København Cristian Talmaciu og Magnus Johansen   1. Konstituering af bestyrelsen Uforandret fra sidst: Formand: Cristian Talmaciu Næstformand: Torben Nielsen Sekretær: Magnus Johansen Kasserer: Jon Bering Kristensen Medlem: Debbie R. Halle Udover bestyrelsen består DANSECT af: Revisor: Tanya Johansen Revisor Suppleant: Oddvar Klungreseth 2. […]

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Magnus Johansen, Cristian Talmaciu, Debbie R. Halle, Torben Nielsen og Jon Bering Kristensen  1. Konstituering af bestyrelsen Formand: Cristian Talmaciu Næstformand: Torben Nielsen Sekretær: Magnus Johansen Kasserer: Jon Bering Kristensen Medlem: Debbie R. Halle Udover bestyrelsen består Dansect af: Revisor: Tanya Højer Johansen Revisorsuppleant: Oddvar Klungreseth 2. Nyt fra formanden  Ny rep. til SCANSECT […]

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Carina Dyhr Led, Cristian Talmaciu, Debbie R. Halle, Kim Sabroe 1. Konstituering af bestyrelsen Formand: Cristian Talmaciu Næstformand: Debbie R. Halle Sekretær: Carina Dyhr Led Kasserer: Carina Dyhr Led Medlem: Kim Sabroe  2. Nyt fra formanden Medlemslisten bliver revideret. Alle medlemmer har pligt til at checke rigtig email adresse hvor de ønsker at være i […]

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere:  Carina Dyhr Led, Cristian Talmaciu, Debbie R. Halle, Kim Sabroe og Pia Sprogøe 1. Konstituering af bestyrelsen Formand:              Cristian Talmaciu Næstformand:      Debbie R. Halle Sekretær:              Carina Dyhr Led Kasserer:              Carina Dyhr Led Medlem:                Kim Sabroe 2. Nyt fra formanden Ny rep. til SCANSECT – 1 år: Cristian Talmaciu Ny rep. til UDK i SCANSECT […]

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere:  Carina Dyhr Led og Pia Sprogøe Afbud: Cristian Talmaciu og Debbie R. Halle 1. Konstituering af bestyrelsen Formand:              Pia Sprogøe Næstformand:              Kasserer:               Carina Dyhr Led Medlem:                2. Nyt fra formanden Mail fra EBCP om at der er et par poster ledige i EBCP til de nationale foreninger, til […]

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Cristian Talmaciu, Carina Dyhr Led, Debbie R. Halle og Pia Sprogøe  1. Godkendelse af sidste referat Godkendt.  2. Nyt fra formanden Intet nyt.  3. Nyt fra SCANSECT Intet nyt.  4. Nyt fra kassereren   Medlemskontingent Opkrævninger for 2021 er sendt ud.  5. Nyt fra EBCP Alle er nu re-certificeret.  Alle SKAL huske at udfylde oplysninger om adresse og rigtig […]

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Cristian Talmaciu, Carina Dyhr Led, Debbie R. Halle og Pia Sprogøe 1. Godkendelse af sidste referat Godkendt.  2. Nyt fra formanden Intet nyt.  3. Nyt fra SCANSECT Intet nyt.  4. Nyt fra kassereren Medlemskontingent 4 mangler fortsat at betale for 2020 og opkrævninger for 2021 sendes ud først i januar. 5. Nyt fra EBCP Ikke alle re-certificeringspapirer er modtaget […]

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Carina Dyhr Led, Debbie R. Halle og Pia Sprogøe  Afbud: Cristian Talmaciu  1. Godkendelse af sidste referat Godkendt. 2. Nyt fra formanden Hjemmesiderne har fået nyt webhotel, hvilket ikke betyder noget for os der bruger dem. 3. Nyt fra SCANSECT Generalforsamlingen blev holdt 17. september, som annonceret i det tidlige program for kongressen. Vi […]

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Carina Dyhr Led, Debbie R. Halle oh Pia Sprogøe Afbud: Cistian Talmaciu 1. Årsmødet 2020 Der er stigende antal personer smittet med Covid-19 her i Danmark og i udlandet, og derfor ønsker bestyrelsen at udskyde årsmødet til marts 2021. Det vil fortsat være Skejby, der står for planlægningen. Der er også flere firmaer, der over sommeren […]

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere:  Carina Dyhr Led, Cristian Talmaciu og Pia Sprogøe  Afbud:         Debbie R. Halle 1. Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt. 2. Nyt fra formanden Intet nyt. 3. Nyt fra SCANSECT Frist for indsendelse af abstracts er medio maj. 4. Nyt fra kassereren Medlemskontingent Opkrævning for 2020 er sendt ud. Regnskab Regnskabet er godkendt. […]