Referat fra generalforsamling

Deltagere: Cristian Talmaciu, Carina Dyhr, Debbie Richards-Halle, Camilla Riiser, Torben Nielsen, Tanya Johansen, Birgitte Høirup Hansen, Søren Skov, Magnus Johansen, Lorenzo Saraullo, Tuija Skjærbæk, Deepak Chokhawala, Mohana Chintagunta, Susanne De Neergaard, Anna Lou Doblas, Mette Norup Fjordside, Leo Madsen, Karsten Lund Søberg, Casper Seidelin, Peter Fast Nielsen, Charlotte Andreasen, Pramod Narayan Gawade 1. Valg af […]

Referat fra generalforsamling

1. Valg af dirigent, referent, samt stemmetællere Pia Sprogøe blev valgt som dirigent og referent. Ingen stemmetællere valgt. 2. Godkendelse af indkaldelse samt dagsorden Generalforsamlingen lovligt varslet og indkaldt. Dagsordenen blev godkendt. 3. Bestyrelsens årsberetning Der er afholdt 4 telemøder 2019-20 og 4 telemøder i 2020-21. Konstituering: Formand: Pia Sprogøe Næstformand: Cristian Talmaciu Kasserer: Carina […]

Referat fra generalforsamling

Til stede: Pia Sprogøe, Jon Bering Kristensen, Jørgen Tommerup, Camilla Wærling Riiser, Carina Dyhr Led, Pramod Naravan Gawade, Torben Steen Nielsen, Karsten Søberg, Tuija Skjærbæk 1. Valg af dirigent: Pia, referent: Tuija, stemmetællere: Camilla og Jørgen 2. Godkendelse af indkaldelse samt dagsorden Godkendt. 3. Bestyrelsens årsberetning Møder:  Der er afholdt 2 telemøder Konstituering:  Formand: Pia […]

Referat fra genetralforsamlingen

Til stede: Carina Dyhr Led, Debbie Richards, Louise Ladefoged, Ceren Ünal, Jon Bering Kristensen, Torben Steen Nielsen, Jens Steensgaard, Kim Sabroe, Peter Fast Nielsen, Lorenzo Saraullo og Pia Sprogøe  1. Valg af dirigent, referent, samt stemmetællere  Dirigent: Pia Sprogøe Referent: Pia Sprogøe Stemmetællere: ingen 2. Godkendelse af indkaldelse samt dagsorden  Generalforsamlingen erklæres korrekt varslet og […]

Referat fra generalforsamlingen

Til stede Pia Sprogøe, Conny Nielsen, Carina Dyhr Led, Susanne de Neergaard, Jens Steensgaard, Jon Bering Kristensen, Kim Sabroe, Peter Fast Nielsen, Torben Steen Nielsen, Ceren Ünal, Karsten Søberg, Tuija Skjærbæk. 1. Valg af dirigent, referent, samt stemmetællere Dirigent: Pia Sprogøe Referent: Tuija Skjærbæk Stemmetællere: Susanne de Neergaard og Kim Sabroe. 2. Godkendelse af indkaldelse […]

Referat fra generalforsamlingen

Deltagere: Pia Sprogøe (PS), Jon Bering Kristensen (JBK), Line Larsen (LL), Cristian Talmaciu (CT), Lorenzo Saraullo (LS), Jette Rasmussen (JR), Karsten Søberg (KS), Ceren Ünal (CÜ), Carina Dyhr Led (CDL), Oddvar Klungreseth (OK) og Tuija Skjærbæk (TS)  1. Valg af dirigent, referent, samt stemmetællere Dirigent: JBK Referent: TS Stemmetællere: LL, LS 2. Godkendelse af indkaldelse […]

Årsberetning 2015/2016

Der er afholdt 3 telemøder. Autorisation Ny ansøgning ikke sendt endnu, da vi venter på at dokumentet fra EBCP bliver færdigt. Hjemmesiden De to hjemmesider er nu ”færdige” med nyt design og er flotte og fungerer. SCANSECT Der har i 2015 været afholdt 3 telemøder. Logoet blev atter ændret og denne gang blev FINSECT fjernet, […]

EBCP 2015/2016

Der er afholdt 2 møder, Luxemburg og Amsterdam. Marco Pajic fra Serbien er den nye webmaster, og det bliver spændende at se hvad han får gjort ved hjemmesiden, der længe har trængt til revidering. Den nye hjemmeside forventes at blive præsenteret på forårsmødet. Der har været en del rokeringer på posterne i EBCP. Judith Horisberger […]

Referat fra generalforsamlingen

1. Valg af dirigent, referent, samt stemmetællere Dirigent: Pia Sprogøe Referent: Edit Rebbe Stemmetællere: Torben Nielsen og Mohamed Ali Nuur 2. Godkendelse af indkaldelse samt dagsorden Generalforsamlingen erklæres korrekt varslet og indkaldt. Dagsordenen godkendes. 3. Bestyrelsens årsberetning Årsberetning gennemgås ved Pia Sprogøe. Bilag 1 Afventer at anbefalingen fra EBCP udarbejdet sammen med EACTS og EACTA […]

Årsberetning 2014/2015

Der er afholdt 3 møder som telemøder/Skype og 1 hos Pia. Formand: Pia Sprogøe Næstformand: Conny Nielsen Kasserer: Line Larsen Medlem: Carina Dyhr Jørgensen Suppleant: Cristian Talmaciu Autorisation: Ny ansøgning ikke sendt endnu, da vi venter på at dokumentet fra EBCP bliver færdigt. Hjemmesiden: Tuija Skjærbæk har overtaget hvervet som webmaster for de to hjemmesider […]