Info bulletin ang. mykobakterie M. chimaera

                            Til Dansk Thoraxkirurgisk Selskab Dansk Cardiologisk Selskab Dansk Pædiatrisk Selskab Dansk Infektionspædiatrisk Selskab Dansk Selskab for Ekstracorporal Teknologi Dansk Selskab for Infektionsmedicin Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Dansk Medicoteknisk Selskab Fagligt Selskab for Hygiejnesygeplejersker Fagligt Selskab for Kardiovaskulære og Thoraxkirurgiske sygeplejersker Fagligt Selskab for Anæstesi-, […]