Kogebog

DANSECT’s ”Kogebog”
DANSECT ’s bestyrelse 2005. Sidst revideret 2010.

Mål og retningslinjer

I vedtægterne for DANSECT står:

Foreningens formål er at:

 • At fremme den videnskabelige udvikling af den kardiovaskulære perfusions teknologi.
 • At virke for videre uddannelse af danske perfusionister.
 • At etablere samarbejde med relevante organisationer i ind- og udland.
 • At etablere gode kollegiale forhold iblandt perfusionister i Danmark.

Dette er jo ikke særlig klart og bestyrelsen har lavet følgende mere konkrete mål og retningslinjer for DANSECT:

 • Opfordre til at afgangsprojekterne fra skolen præsenteres på DANSECT årsmøde, SCANSECT kongressen eller abstracts lægges på hjemmesiden, så alle kan få kendskab til hvad der ”rør” sig indenfor perfusionsfaget og lære deraf.
 • At de nye produkter indenfor perfusion/metoder præsenteres.
 • At sørge for god information fra foreningen ved at opdatere hjemmesiden.
 • Hjemmesiden bør opdateres hver måned og stadig tilføres aktuel information.
 • Den nationale repræsentant i SCANSECT’s bestyrelse sender årligt mindst en mail/brev til medlemmerne af DANSECT med aktuel information.
 • De enkelte medlemmer opfordres til at komme med input eller forespørge til hvad der sker i bestyrelsen.
 • DANSECT’s bestyrelse tilstræber at lave en 4-års plan for PV-kurser (Perfusionist Videreuddannelse) i form af temadage og arrangerer disse.
 • Årlig opdatering af medlemslisterne.
 • Sørge for at der arrangeres årsmøde. Hjælpe arrangørerne hvis der er behov for det.
 • Arrangere årsmøde, hvis der ikke et noget center der kan/har overskud til det.

Formanden

 • Indkalder til bestyrelsesmøder.
 • Tjekker op på udvalgsmedlemmer og få referater fra disses møder.
 • Sørge for at generalforsamling varsles og indkaldes.
 • Have styr på hvilket center der står for tur til at arrangere årsmødet.
 • Sørge for at arrangørerne af det kommende årsmøde er orienteret om aflevering af budget til godkendelse.
 • Lave certifikater til årsmøder og temadage; så EBCP-point kan opnås for deltagelse i mødet.
 • Behandle emner medlemmerne ønsker behandlet på bestyrelsesmøde.
 • Repræsentere DANSECT i SCANSECT, eller finde en anden repræsentant for 2 år.

Sekretæren

 • Skrive referater.
 • Skrive og udsende varsling og indkaldelse til generalforsamling i samråd med formanden.
 • Referater m.m. lægges evt. på hjemmesiden.
 • Lave bestyrelses- og komiteoversigt.

Kassereren

 • Lave regnskab og budget.
 • Indkassere kontingent fra alle medlemmer medio januar.
 • Indkassere kontingent restancer.
 • Indbetaler kontingent til SCANSECT for alle de aktive ordinære medlemmer af DANSECT.
 • Udbetale evt. udlæg bestyrelses- eller komitemedlemmer har haft i forbindelse med foreningsarbejde.
 • Give formanden besked om ind- og udmeldelser.
 •  Give formanden besked om indbetaling fra sponsorer.
 • Opdatere medlemsliste årligt og give disse videre til formanden inden generalforsamlingen.

Rejseudgifter

 • Der betales for bestyrelsesmedlemmernes deltagelse i bestyrelsesmøder, hvis det ikke kan godtgøres fra anden side.
 • Der betales for formandens deltagelse i generalforsamlingen, hvis det ikke kan godtgøres fra anden side. Der betales ikke for de øvrige medlemmer af bestyrelsen.
 • Transportudgifter refunderes svarende til billigste rejsemiddel eller efter en af DANSECT fastsat takst.
 • Rejseudgifter for foredragsholdere refunderes, samt der udbetales et symbolsk gebyr evt. i form af et par gode flasker vin.
 • Rejseudgifter for udvalgsmedlemmer i forbindelse med bestyrelsesmøder dækkes af DANSECT, hvis de ikke dækkes på anden vis.
 • Rejseudgifter for udvalgsmedlemmer i forbindelse med undervisning af perfusionister, dækkes af DANSECT, hvis de ikke dækkes på anden vis.
 • Der skal til alle temadage og årsmøder laves et budget, der skal godkendes af bestyrelsen.
 • Deltager bestyrelsen i temadage refunderes rejseudgifter ikke af DANSECT, med mindre det er bestyrelsen der er arrangør.

European Board

 • Vælges på generalforsamlingen for to år ad gangen. Genvalg er muligt.
 • Den delegerede skal være EBCP certificeret.

Opgaver:

 • Være kontaktperson for EBCP til DANSECT’s formand og hjertecentrene i Danmark.
 • Deltage i de to årlige møder
 • Arrangere eksamen i både teori og praktik.
 • Fungere som censor eller finde en stedfortræder.
 • Oversætte eksamensspørgsmål til dansk.
 • Er DANSECT’s repræsentant ved opsætning af en perfusionistuddannelse i andre Europæiske lande.
 • Holde DANSECT’s bestyrelse og medlemmer orienteret om hvad det sker i EBCP.
 • Være bestyrelsen og medlemmer behjælpelig ved spørgsmål angående ECCP og eller eksamen.

Årsmødet

På den årlige generalforsamling bestemmes, hvilket center der skal stå for at arrangere det kommende årsmøde. Sædvanligvis går det efter tur og i sin tid startede Gentofte, derefter fulgte Rigshospitalet, Odense, Skejby og Ålborg. De private centre er enten gået sammen eller har stået for det alene.

 • Så hurtigt som muligt efter generalforsamlingen findes ud af, hvornår og hvor mødet skal holdes. Mødet SKAL holdes inden udgangen af april, men helst i marts måned
 •  Budget for mødet sendes til bestyrelsen til godkendelse. Derefter meddeles dato for mødet til alle centre.
  • Budgettet skal indeholde:
   • Pris for ca. 30-40 overnattende deltagere med forplejning fredag aften, hele lørdag og søndag morgen og sandwich til frokost samt ”fri bar” under hele
    mødet.
   • Evt. underholdning.
   • Vingave på ca. 300 kr. pr. underviser samt evt. km-penge til disse.
   • Diverse.
 • Der laves et program for lørdagens undervisning og husk, at der skal afsættes tid til, at sponsorerne kan have 10 min. præsentation, dersom de ønsker det.
 • Programmet sendes til formanden sidst på året eller først i januar. Udsendelse af program til medlemmerne kan overlades til formanden, så det sendes ud sammen med varsling af generalforsamlingen, der afholdes søndag formiddag.
 • Formanden sørger for at søge økonomisk støtte og vedlægger programmet for mødet til sponsorerne.
 • Der er tilmelding og der skal ved denne lejlighed opgives om man deltager i hele mødet eller kun skal have en enkelt overnatning. Efter tilmeldingsfristen er tilmeldingen bindende!
 • Deltagerne ankommer fredag, hvor der skal serveres en let anretning, da de fleste jo har været et par timer undervejs.
 • Sende tilmeldingsliste til formanden så deltagerbeviser kan udstedes under mødet.
 • Lørdag skal der serveres morgenmad, formiddagskaffe, frokost, eftermiddagskaffe og treretters menu om aftenen. Søndag morgenmad og evt. frokost.
 • Der skal være ”fri bar” under hele mødet.
 • Der arrangeres evt. underholdning om aftenen – skal være inkluderet i det godkendte budget.
 • Kursusstedet skal have undervisningslokaler med diverse fremvisere eller, hvad der er brug for af AV-udstyr.
 • Der skal være værelse med bad til alle deltagere (ca. 40 stk.).
 • Er der brug for udlæg fra DANSECT til diverse små-indkøb kan dette fås hos kassereren.
 • Regninger sendes til kassereren. Endeligt regnskab afleveres til kassereren.
 • Mødet giver point til EBCP-recertificering. Der er formanden der udsteder certifikater.

Temadag

Bestyrelsen eller interesserede medlemmer arrangerer hvert 2. år (lige) temadag for perfusionister den sidste lørdag i oktober. Af hensyn til transport afholdes mødet altid i Odense.

 • Budget for mødet sendes til bestyrelsen til godkendelse. Derefter sendes program for mødet til alle centre.
  • Budgettet skal indeholde:
   • Pris for ca. 10-15 medlemmer med morgenmad, kaffe og frokost med drikke.
   • Vingave på ca. 300 kr. pr. underviser samt evt. km-penge til disse.
   • Spisning om aftenen. Drikkelse for egen regning.
   • Diverse.
 • Kursusstedet skal have undervisningslokaler med diverse fremvisere eller, hvad der er brug for af AV-udstyr.
 • Er der brug for udlæg fra DANSECT til diverse små-indkøb kan dette fås hos kassereren.
 • Regninger sendes til kassereren. Endeligt regnskab afleveres til kassereren.
 • Efter undervisningen har der været tradition for at deltagerne går ud og spiser – for egen regning.
 • Mødet giver point til EBCP-recertificering.