Program_2022

Dansect årsmøde 2022 den 11. – 13. marts                           

i Hotel Hvide Hus og Aalborg Universitetshospital   

Program                                                                                      

Fredag den 11. marts

16:30             Ankomst/ check in

19:00             Middag

Lørdag den 12. marts 

08:30             Vi mødes i hotellobbyen og går samlet til sygehuset

08:45             Omklædning

09:00             Velkomst og præsentation af programmet (2. sal)

09:05             Centrene præsenterer deres instruks for oxygenator skift under ECC (ca. 10 min/center)

09:45             Kaffe             

10:00             Kommunikation og samarbejde i kritiske situationer

               11:30 – 16:15 HANDS ON WORK SHOP  på OP (1. sal/st. 10 og perf.rum)
               Inddeling i 2 hold:

                1. Kaos i hovedet (kommunikation i kritiske situationer/praksis) v/ Trine og Torben

                2. Kaos i pumpehovedet v/ Peter og Karsten

11:30             I Session

13:30             Frokost

14:15             II Session

16:15             Afrunding af dagen (2. sal)

16:40             Firmapræsentationer

  • Innomed 16:40
  • Getinge 16:50
  • Vingmed 17:00
  • Hemedic 17:10
  • CytoSorbents 17:20
  • Fresenius Medical Care – Icor 17:30
  • Edwards Lifesciences 17:40

17.50             Omklædning og retur til hotel

19.00             Middag

Søndag den 13. marts

09:00             Generalforsamling med webadgang

11:00             Tak for nu