Program_2023

Dansect Årsmøde 10 – 12 marts 2023

i DGI-Byen

                                                                                                                                                                                                  

Fredag 10.marts

17:00 – 19:00        Ankomst og indkvartering

19:00                      Middag i DGI-byen

 

Lørdag 11.marts

08:00 – 09:00         Morgenmad

09:00 – 09:15         Velkomst

09:15 – 10:00         Organdonation – nye kriterier
                                     v/ Neurokirurg Niels Agerlin, Neurokirurgisk afd. RH

“Siden folketinget besluttede af der skulle ændres i lovgivningen omkring organdonation, har der i Sundhedsstyrelsen været nedsat en arbejdsgruppe, som i 2022 udgav et høringsudkast med anbefalinger til nationale retningslinier. Niels har siddet med i arbejdsgruppen og vil give os en gennemgang af hidtidige retningslinier og Sundhedsstyrelsens anbefalinger for fremtidige DCD organtransplantation.”

10:05 – 10:30         DCD – fra anbefalinger til implementering 
                                     v/ anæstesiolog Pia Bredahl, Thoraxanæst.afd. RH                     

“Hvilke praktiske og organisatoriske udfordringer kan de nye kriterier for organtransplantation forventes at give os, der arbejder i thoraxkirurgisk regi. Pia har arbejdet med lokale DCD guidelines og kan give os et indblik i hvilke udfordringer vi eventuelt kan møde”

10:30 – 10:50         Kaffepause

10:50 – 11:30         Koagulopati ved dyb hypothermi
                                      v/ overlæge Jakob Stensballe

“Manglende koagulationskompetance efter dyb hypothermi er velkendt. Jakob, som er både immunolog og anæstesiolog, vil bringe os up to date med den nyeste viden, og samtidig giver et indblik i fremtidige behandlingsstrategier.” 

11:35 – 11:50         News from Terumo
                                     with Laura Haughton & Tilo Barth

11:50 – 12:05         News from LivaNova
                                     with Ander Kajo

12:05 – 12:45          Frokost

12:45 – 13:45          Venous ECMO cannulation – what to use?

“The variation between different types of femoral venous cannulas may seem small and insignificant. Two companys, Medtronic with Tom VanHoorelbeke and FreeLife with Holger Pioch, perfusionist Hamburg, will give us their perspective and options on ECMO cannulas. Consulting anaestesiologist Hasse Møller-Sørensen, Rigshospitalet, will give us the user perspective on what to define as the optimal Cannula.”

14:35 – 15:15            Senfølger efter ECMO behandling – erfaringer fra et ECMO-ambulatorium
                                      v/ klinisk sygeplejespecialist Anne Langvad og intensiv sygeplejerske Rikke Clemmensen, Thoraxintensiv afs. 4141, RH            

“Med mange patienter på ECMO i forbindelse med Covid-19 pandemien, blev der genereret megen videnskabelig forskning omkring ECMO, overlevelse, fysiske følgelig virkninger mm. Anne og Rikke vil beskrive, hvilken indsigt de gennem det sidste år har erhvervet sig i deres ECMO-ambulatorium.”                                

15:15 – 15:30           Kaffe

15:20 – 15:30           News from Innomed
                                       with Jens Kjeldgård

15:30 – 15:40           News from CytoSorb  
                                      with Jimené Morlas & Karine Etienne

15:40 – 15:50           News from Abbott
                                      with Anne Dorte Jepsen

15:50 – 16:00           News from Getinge 
                                      with Helene Hommel-Hansen

19:00                        Middag

 

Søndag 12. marts

08:00 – 09:00         Morgenmad

09:00 – 11:00         Dansect Generalforsamling